Kvoter

Departementet for Fiskeri og Fangst har som en af deres opgaver at udstede bestemmelser om fangst og udnyttelse af de levende ressourcer. Blandt andet skal der tages hensyn til de enkelte fiske- og dyrebestande, når vi fisker og går på jagt.

En måde at gøre det på, er ved at indføre kvoter for fiskeriet og fangsten. En fiskeri- og fangstkvote er et tal for hvor mange kilo fisk, der må fiskes, og hvor mange dyr, der må jages.

Kvoter er en metode til at beskytte de forskellige bestande af fisk og fangstdyr. Metoden skal sikre, at fangsten af de forskellige arter sker på et bæredygtigt grundlag, f.eks. så de enkelte bestande ikke trues af udryddelse.
Ønsker du at have del i fiskeri- eller fangstkvoten, skal du søge om en fiskeri- eller jagtlicens. En licens er en tilladelse til at fiske eller jage et bestemt antal eller en bestemt mængde af en bestemt art. Er du:
  • Erhvervsfanger, skal du søge om jagtlicens
  • Erhvervsfisker, skal du søge om fiskerilicens
  • Fritidsfanger, skal du søge om jagtlicens
  • Fritidsfisker, har du ikke brug for en licens

For at kunne få en licens til en kvoteret dyreart skal du blandt andet have et jagtbevis og opfylde betingelserne i de enkelte bekendtgørelser om de enkelte arter.

Overholder du ikke de regler, der er for fiskeri og fangst af kvoterede arter, risikerer du at miste din licens. Det kan f.eks. være, hvis du fisker efter flere arter eller større mængder, end du har licens til.

F.eks. en isbjørn skudt i selvforsvar, er ikke en del af kvoten, og tilfalder Grønlands Selvstyre. Ulovligt nedlagte dyr tilfalder Grønlands Selvstyre.
Fangstkvoter og fiskekvoter bliver fordelt på forskellige måder.

Når de nationale kvotestørrelser og fordelinger er bestemt, bliver de offentliggjort på TV og i aviser og på Selvstyrets hjemmeside www.naalakkersuisut.gl. Kommunernes erhvervskonsulenter kan også informere om de fastsatte kvoter i de enkelte forvaltningsområder.

Som udgangspunkt bliver kvoterne fastsat for et år ad gangen.

Fangstkvoter
Fangstkvoter bliver fordelt af 2 omgange. Først bestemmer Naalakkersuisut fangstkvotens størrelse og nationale fordeling i samråd med fisker og fangerorganisationen, Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiat (KNAPK) og kommunernes landsforening, Kalaallit Nunaanni Kommunit Kattuffiat (KANUKOKA). Herefter fordeler kommunerne fangstkvoterne regionalt i samråd med de lokale KNAPP’er. Den regionale fordeling sker enten ved lodtrækning eller efter ansøgning.

Fiskekvoter
Fiskekvotens størrelse og fordeling bliver alene bestemt af Naalakkersuisut efter rådgivning fra Grønlands Naturinstitut.
Du kan søge om dispensation til f.eks.:
  • Jagtbevis
  • Kvotefordeling

Er du f.eks. erhvervsfanger, og har været sygemeldt i længere tid, eller har opholdt dig uden for Grønland i uddannelsesøjemed eller lignende, kan du søge om dispensation til at få erhvervsjagtbevis igen.

En social institution, der som et led i institutionens socialpædagogiske arbejde anvender fangst og jagt som metode, kan søge dispensation fra kravet om, at man skal være erhvervsfanger for at få en kvote.

For at søge om dispensation, skal du sende en skriftlig ansøgning til: Departementet for Fiskeri og Fangst.

Din ansøgning vil blive besvaret hurtigst muligt og inden for 10 hverdage.
Hvis kvoten overskrides reducerer Departementet for Fiskeri og Fangst kvoten samme år eller det kommende år, for at sikre at den samlede kvote ikke overskrides eller at de enkelte forvaltningsområders kvote ikke overskrides.

Kontrollen af den måde kvoterne bliver brugt på, sker i samarbejde mellem Departementet, Grønlands Fiskerilicens kontrol (GFLK) og kommunerne.

Har du mistanke om ulovlig fangst af kvoterede arter, kan du melde det til:
  • Departementet for Fiskeri og Fangst
  • Kommunen
  • Den lokale jagt- og fiskeribetjent
  • Politiet

Skrevet af: Departementet for Fiskeri og Fangst

Departement for Fiskeri og Fangst
Imaneq 1A, 701
Postboks 269
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
Fax: (+299) 34 63 55
E-mail: apn@nanoq.gl
Hjemmeside: www.apn.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.