Forsendelse til foreninger i Danmark

En forening i Danmark må modtage animalske fødevarer fra Grønland til privatpersoner i Danmark, som er registrerede medlemmer. Fødevarerne skal være til medlemmernes eget forbrug.

Foreninger må modtage forsendelser opdelt i enkeltpakker, der hver især indeholder højst:

 • 5 kg kød og kødprodukter
 • 5 kg mælk og mælkeprodukter
 • Ingen mængdebegrænsning på fisk og fiskevarer, og
 • 5 kg øvrige produkter (fx æg, honning og levende toskallede dyr fx muslinger)

Foreningens formål er at videreformidle disse enkeltpakker til registrerede medlemmer af foreningen. Der er ingen mængdebegrænsning ved forsendelser til foreninger, bortset fra at enkeltpakkerne ikke må overskride de nævnte begrænsninger.

Fødevarestyrelsen i Danmark har udarbejdet en vejledning om privates og foreningers indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland. Reglerne for forsendelse til foreninger findes i kapitel 5.

Ved forsendelse af animalske fødevarer til foreninger i Danmark gælder følgende betingelser:

 • Fødevarerne har grønlandsk oprindelse
 • Foreningen udleverer kun intakte enkeltpakker til registrerede medlemmer af foreningen
 • Enkeltpakkerne skal være mærket med indhold, og må højst indeholde de førnævnte mængder af animalske fødevarer
 • Foreningen skal ved hver forsendelse forhåndsorientere grænsedyrlægen i Danmark om, at den er til foreningsbrug. Orientering skal fremsendes inden forsendelsens ankomst til Danmark (se afsnit om vejledning)
 • Foreningen skal informere modtagerne om, at produkterne kan stamme fra en virksomhed, der ikke er underlagt de danske myndigheders kontrol
 • Foreningen må kun kræve betaling af dens medlemmer for fødevarens indkøbspris og forsendelsesomkostninger, herunder lageromkostninger
 • Fødevarerne må ikke sælges eller gives som gave, men skal anvendes til eget forbrug af det enkelte foreningsmedlem
 • Foreningen anmelder aktiviteten til den lokale fødevareafdeling, samt fører løbende register over de mængder, der for hver forsendelse er formidlet til hvert medlem (dette register skal kunne fremvises på anmodning). Model af registret findes i vejledningens bilag 4.
Fødevarestyrelsen i Danmark har udarbejdet en vejledning om foreningers indførsel af animalske fødevarer fra Grønland til privat brug.

I vejledningens bilag 3 findes det forhåndsorienteringsskema, der skal anvendes ved forsendelser til foreninger. Det er et krav, at man anvender dette skema.

Hent vejledning

Bemærk, at vejledningen er på dansk.
Der gælder særlige regler for indførelse af animalske fødevarer, som er omfattet af CITES-reglerne. CITES er en konvention til beskyttelse af vilde dyr og planter.

Det er ikke tilladt at indføre animalske fødevarer af narhval, hvalros, grindehval, brugde, europæisk ål og isbjørn til Danmark.

Dette forbud gælder uanset om fødevarer fra ovenstående dyr medbringes i egen baggage, sendes til private bosiddende i Danmark eller der er tale om forsendelser til en forening. Det er ikke muligt at få en dispensation fra dette forbud.

Husk CITES-tilladelse, hvis du ønsker at indføre kød eller mattak af hvidhval og vestgrønlandsk vågehval (sildepisker).

For yderligere information om CITES-reglerne kontakt:

Departementet for Natur, Miljø og Forskning
Imaneq 1A-801
Postboks 909
3900 Nuuk
Tlf. +299 34 50 00
E-mail: CITES@nanoq.gl

Naturstyrelsen i Danmark
Att.: CITES-sektionen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. +45 72 54 24 23
E-mail: cites@nst.dk
Grænsedyrlægerne i Danmark har følgende kontaktoplysninger:

Grænsekontrolstedet i Kastrup Lufthavn
Kystvejen 16
2770 Kastrup
Tlf.: +45 32 46 00 99 / +45 72 27 64 50
E-mail: 208@fvst.dk

Grænsekontrolstedet i Aalborg (havn)
Sofiendalsvej 90
9220 Aalborg
Tlf.: +45 72 27 50 00 / +45 72 27 50 04
E-mail: aalborgfallesgransen@fvst.dk
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Aqqusinersuaq 31, 2. tv.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Ilulissat
Postboks 280
3952 Ilulissat

Embedsdyrlæge
Sanne Eline Wennerberg
Telefon: (+299) 94 30 42
Fax: (+299) 94 30 43
E-mail: sawe@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Asbjørn Brandt
Telefon: (+299) 34 53 23
E-mail: asbr@nanoq.gl

Dyrlæge
Jennifer Andersen
Telefon: (+299) 34 56 52
E-mail: jena@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

Bromatolog
Jens Svendsen
Telefon: (+299) 34 53 76
E-mail: jmsv@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Qaqortoq
Postboks 169
3920 Qaqortoq

Embedsdyrlæge
Lajos Zoltan Muzs
Telefon: (+299) 64 22 38
Fax: (+299) 64 13 06
E-mail: lazm@nanoq.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.