Du skal stadig bruge dit NemID for at logge på selvbetjeningsløsningerne.

Indførsel af animalske fødevarer til Danmark

Som privatperson har du mulighed for at medbringe animalske fødevarer, herunder selvskudt vildt og selvfanget fisk, når du rejser fra Grønland til Danmark.

Fra Grønland til Danmark kan man som privatperson medtage eller sende følgende mængder af animalske fødevarer:
• 10 kg kød, kødprodukter, mælk og mælkeprodukter
• Der er ingen mængdebegrænsning på fisk og fiskevarer
• 10 kg øvrige animalske produkter (fx æg, honning og levende toskallede bløddyr fx muslinger)

Fødevarerne skal indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen, eller sendes som pakker fra Grønland til navngivne personer.

 

Ved indførsel eller forsendelse af animalske fødevarer til Danmark gælder følgende betingelser:
• Du må som privatperson ikke sende fødevarer til fødevarevirksomheder i Danmark
• Alle forsendelser skal være til privatpersoner
• Modtageren af disse fødevarer må ikke sælge dem eller give dem væk som gaver
• Alt skal være til eget forbrug
• Fødevarerne har grønlandsk oprindelse

Samsending af animalske fødevarer til flere personer på én adresse er tilladt hvis:
• Forsendelsen ledsages af en liste, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår, og de enkelte pakker er mærket med den endelige modtagers navn
• Den på listen anførte modtager skal afhente pakkerne intakte, og de øvrige modtagere, der er anført på listen, skal afhente pakkerne hos denne person
• Forsendelsen er opdelt i enkeltpakker, som højeste må indeholde de førnævnte mængder af animalske fødevarer
• Den på listen anførte modtager skal orientere grænsedyrlægen i Danmark inden hver forsendelse ankommer til Danmark. Forhåndsorienteringen skal indeholde navn og adresse på modtagerne af forsendelsen samt de enkelte pakkers vægt og indhold. Denne orientering skal også vedhæftes selve forsendelsen (se afsnit om vejledning)
• Fødevarerne må ikke sælges eller gives som gave, men skal anvendes til eget forbrug
• Fødevarerne har grønlandsk oprindelse

 

Fødevarestyrelsen i Danmark har udarbejdet en vejledning angående privates indførsel af animalske fødevarer fra Grønland til privat brug.

I vejledningens bilag 2 findes det forhåndsorienteringsskema, der skal anvendes ved samsendinger til private. Det er et krav, at man anvender dette skema.

Hent vejledning

Bemærk, at vejledningen er på dansk.

 

Der gælder særlige regler for indførelse af animalske fødevarer, som er omfattet af CITES-reglerne. CITES er en konvention til beskyttelse af vilde dyr og planter.

Det er ikke tilladt at indføre animalske fødevarer af narhval, hvalros, grindehval, brugde, europæisk ål og isbjørn til Danmark.

Dette forbud gælder uanset om fødevarer fra ovenstående dyr medbringes i egen baggage, sendes til private bosiddende i Danmark eller der er tale om forsendelser til en forening. Det er ikke muligt at få en dispensation fra dette forbud.

Husk CITES-tilladelse, hvis du ønsker at indføre kød eller mattak af hvidhval og vestgrønlandsk vågehval (sildepisker).

For yderligere information om CITES-reglerne kontakt:

Departementet for Boliger, Natur og Miljø
Imaneq 1A-801
Postboks 909
3900 Nuuk
Tlf. +299 34 50 00
E-mail: CITES@nanoq.gl

Naturstyrelsen i Danmark
Att.: CITES-sektionen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf. +45 72 54 24 23
E-mail: cites@nst.dk

Såfremt du er i tvivl om noget angående privates indførsel af animalske fødevarer fra Grønland til Danmark, kan du kontakte Fødevarestyrelsen i Danmark.

Fødevarestyrelsen (FVST)
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Tlf.: +45 72 27 69 00
Hjemmeside: www.foedevarestyrelsen.dk

 

Grænsedyrlægerne i Danmark har følgende kontaktoplysninger:

Grænsekontrolstedet i Kastrup Lufthavn
Kystvejen 16
2770 Kastrup
Tlf.: +45 32 46 00 99 / +45 72 27 64 50
Mail: 208@fvst.dk

Grænsekontrolstedet i Aalborg (havn)
Sofiendalsvej 90
9220 Aalborg
Tlf.: +45 72 27 50 00 / +45 72 27 50 04
Mail: aalborgfallesgransen@fvst.dk
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Aqqusinersuaq 31, 2. tv.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Ilulissat
Postboks 280
3952 Ilulissat

Embedsdyrlæge
Sanne Eline Wennerberg
Telefon: (+299) 94 30 42
Fax: (+299) 94 30 43
E-mail: sawe@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Asbjørn Brandt
Telefon: (+299) 34 53 23
E-mail: asbr@nanoq.gl

Dyrlæge
Jennifer Andersen
Telefon: (+299) 34 56 52
E-mail: jena@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

Bromatolog
Jens Svendsen
Telefon: (+299) 34 53 76
E-mail: jmsv@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Qaqortoq
Postboks 169
3920 Qaqortoq

Embedsdyrlæge
Lajos Zoltan Muzs
Telefon: (+299) 64 22 38
Fax: (+299) 64 13 06
E-mail: lazm@nanoq.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.