Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Om Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinære beredskab og dyrevelfærd.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Ministeriet for fødevarer, fiskeri og landbrug i Danmark.
Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet her.

Fødevareområdet:

 • Fødevarevirksomheder og primærproducenter - godkendelse, vejledning og tilsyn med fødevarevirksomheder der producerer til hjemmemarkedet,
  • Kontakt VFMG, hvis du skal opstarte eller overtage en fødevarevirksomhed.
 • Fødevaresikkerhed – beredskab og oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer. Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme
 • Kødkontrol – kødkontrol på slagterier af alt kød beregnet til hjemmemarkedet. Der foretages ikke kødkontrol af det, der sælges på brætterne.
 • Veterinær grænsekontrol - grænsekontrol med tredjelandsfartøjer, der ønsker at indføre fisk og fiskevarer til EU.

Veterinærområdet:

 • Dyrevelfærd - tilsyn og vejledning. Det gælder alle dyr, herunder tilsyn med slædehunde i slædehundedistriktet og husdyr samt kæledyr i hele Grønland.
 • Dyreværn - Hvis du observerer, at dyr udsættes for unødig lidelse, eller ikke passes eller behandles forsvarligt, da kan du foretage en anmeldelse til VFMG.
 • Klinisk og medicinsk assistance hvad angår fårehunde og landbrugsdyr og klinisk vejledning hvad angår slædehunde.
  • Bemærk, at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægehjælp til dit kæledyr.
 • Sygdomsforebyggelse hos dyr – herunder uddannelse og vejledning af kommunale hundevaccinatører til vaccination mod rabies, parvovirus og hundesyge.
 • Veterinært sygdomsberedskab - overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrsygdomme til diverse internationale organer.
 • Zoonoser - overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres imellem dyr og mennesker) f.eks. rabies. Læs mere om anmeldelse af rabiesmistanke her.

Borgerbetjening:

 • Udførsel af fødevarer – information om udførsel af fødevarer til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen.
 • Information inden for veterinær- og fødevareområdet - herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.