NemID er ude af drift. Nets arbejder på højtryk for at løse problemet. Vi beklager ulejligheden.

Om Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinært beredskab og dyrevelfærd.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Miljø- og Fødevareministeriet i Danmark.

Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet på

VFMG varetager følgende områder:
Fødevarevirksomheder og primærproducenter der producerer til hjemmemarkedet - godkendelse, vejledning og tilsyn.

Slagterier – kødkontrol af alt kød beregnet til hjemmemarkedet (undtagen det der sælges på brætterne).

Fødevaresikkerhed – beredskab, oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer. Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme, herunder rapportering til internationale organer.

Dyrevelfærd og dyreværn – tilsyn og vejledning. Tilsyn med slædehunde i slædehundedistriktet, husdyr og kæledyr i hele Grønland.

Klinisk og medicinsk assistance hvad angår slædehunde, fårehunde og landbrugsdyr. Bemærk, at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægebehandling af dit kæledyr.

Veterinært sygdomsberedskab - overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrssygdomme til diverse internationale organer.

Zoonoser – overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres mellem dyr og mennesker) f.eks. trikinose og rabies.

Folkesundhed – aktiv bidragsyder til ernæringsrådet, epidemikommissionen, udstedelse af Ship Sanitation Certificates.

Sundhedscertifikater og trofæcertifikater – VFMG er bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede sundhedscertifikater i forbindelse med udførsel af f.eks. jagttrofæer.

Udførsel af fødevarer til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Borgerbetjening – information inden for veterinær- og fødevareområdet herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer.

Grænsekontrol – Grønland er blevet den nye indgang til EU, når det drejer sig om fisk, fiskevarer og biprodukter. Der skal derfor foregå veterinær kontrol af udenlandske skibe, der ønsker at lande fisk og fiskevarer til EU.

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Aqqusinersuaq 31, 2. tv.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Ilulissat
Postboks 280
3952 Ilulissat

Embedsdyrlæge
Sanne Eline Wennerberg
Telefon: (+299) 94 30 42
Fax: (+299) 94 30 43
E-mail: sawe@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Asbjørn Brandt
Telefon: (+299) 34 53 23
E-mail: asbr@nanoq.gl

Dyrlæge
Jennifer Andersen
Telefon: (+299) 34 56 52
E-mail: jena@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

Bromatolog
Jens Svendsen
Telefon: (+299) 34 53 76
E-mail: jmsv@nanoq.gl
Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Qaqortoq
Postboks 169
3920 Qaqortoq

Embedsdyrlæge
Lajos Zoltan Muzs
Telefon: (+299) 64 22 38
Fax: (+299) 64 13 06
E-mail: lazm@nanoq.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.