NemID kan ikke længere bruges til at logge på. Vil du anvende selvbetjeningsløsningerne, skal du logge ind med dit MitID.

Om Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG) er en myndighed under Grønlands Selvstyre med hovedansvar for landets fødevaresikkerhed, veterinære beredskab og dyrevelfærd.

Ansvaret for veterinær- og fødevareområdet i Grønland er delt mellem Grønlands Selvstyre og Ministeriet for fødevarer, fiskeri og landbrug i Danmark.
Fødevarestyrelsen i Danmark er øverste myndighed, hvad angår godkendelse af og kontrol med kød- og fiskevirksomheder, herunder fabriksfartøjer, der er godkendt med henblik på eksport.

Læs mere om ansvarsfordelingen mellem Grønlands Selvstyre og Fødevarestyrelsen på veterinær- og fødevareområdet her.

Fødevareområdet:

 • Fødevarevirksomheder og primærproducenter - godkendelse, vejledning og tilsyn med fødevarevirksomheder der producerer til hjemmemarkedet,
  • Kontakt VFMG, hvis du skal opstarte eller overtage en fødevarevirksomhed.
 • Fødevaresikkerhed – beredskab og oplysning til forbrugerne om blandt andet tilbagetrukne fødevarer. Smittesporing ved udbrud af fødevarebårne sygdomme
 • Kødkontrol – kødkontrol på slagterier af alt kød beregnet til hjemmemarkedet. Der foretages ikke kødkontrol af det, der sælges på brætterne.
 • Veterinær grænsekontrol - grænsekontrol med tredjelandsfartøjer, der ønsker at indføre fisk og fiskevarer til EU.

Veterinærområdet:

 • Dyrevelfærd - tilsyn og vejledning. Det gælder alle dyr, herunder tilsyn med slædehunde i slædehundedistriktet og husdyr samt kæledyr i hele Grønland.
 • Dyreværn - Hvis du observerer, at dyr udsættes for unødig lidelse, eller ikke passes eller behandles forsvarligt, da kan du foretage en anmeldelse til VFMG.
 • Klinisk og medicinsk assistance hvad angår fårehunde og landbrugsdyr og klinisk vejledning hvad angår slædehunde.
  • Bemærk, at VFMG ikke kan tilbyde dyrlægehjælp til dit kæledyr.
 • Sygdomsforebyggelse hos dyr – herunder uddannelse og vejledning af kommunale hundevaccinatører til vaccination mod rabies, parvovirus og hundesyge.
 • Veterinært sygdomsberedskab - overvågning og rapportering af anmeldepligtige husdyrsygdomme til diverse internationale organer.
 • Zoonoser - overvågning, rapportering og bekæmpelse af zoonoser (sygdomme som kan overføres imellem dyr og mennesker) f.eks. rabies. Læs mere om anmeldelse af rabiesmistanke her.

Borgerbetjening:

 • Udførsel af fødevarer – information om udførsel af fødevarer til de grønlandske patienthjem i Danmark i samarbejde med Fødevarestyrelsen.
 • Information inden for veterinær- og fødevareområdet - herunder blandt andet ind- og udrejse med dyr og ind- og udførsel af fødevarer.

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland (VFMG)
Postboks 269
Aqqusinersuaq 31, 2. tv.
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Alle henvendelser til Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland bedes i første omgang sendt til uumasut@nanoq.gl

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Embedsdyrlæge
Pernille Sofie Østergaard
Telefon: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Grænsedyrlæge
Stella Ege Kristensen
Telefon: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Nuuk

Ledende dyrlæge
Anna Jespersen
Telefon: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.