Elevhjem

Folkeskolerne på mange mindre bosteder tilbyder ikke eleverne undervisning gennem hele skoleforløbet. Det betyder, at eleverne fra disse skoler skal til en større by for at gøre deres skolegang i folkeskolen færdig, efter 8. klasse. Mens eleverne skal gå i skole et andet sted, kan de bo på elevhjem.

Et elevhjem har til formål at tilvejebringe et forpligtende, rammesættende og værdibaseret ophold, der sikrer eleverne trivsel, sundhed, tryghed og solide rammer for læring og personlig udvikling. Opholdet skal understøtte elevens skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse. Ophold på elevhjem skal tilbydes elever på 9. og 10. klassetrin, der i deres hjemby eller bygd ikke kan tilbydes en skolegang i henhold til Inatsisartutloven om folkeskolen. På elevhjemmene er der ansat ansvarlige voksne, der tager sig af eleverne. Det er gratis at have sit barn på elevhjem, og eleverne får fuld forplejning, mens de bor der. Dog skal forældrene selv sørge for deres børns tøj og daglige fornødenheder.

Optagelse på elevhjem
I forbindelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 76 af 21. december 2021 om ophold på elevhjem, påhviler det kommunerne at oprette et visitationsudvalg.
I henhold til bekendtgørelsen skal rammerne for visitationsprocessen i forbindelse med optagelse af elever på kommunens elevhjem offentliggøres på kommunens hjemmeside.


Skrevet af: Uddannelsesstyrelsen

Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.