Individuelle handleplaner

Elevernes individuelle handleplaner bliver lavet ud fra de læringsmål, der er for de enkelte fag, med udgangspunkt i den enkelte elevs evner. Det er klasselærerens ansvar, at der bliver lavet handleplaner for eleverne.

Klasselæreren sørger for, at eleven i samarbejde med sine lærere mindst 2 gange om året, forud for afholdelse af skole-hjemsamtaler, udarbejder en handleplan.
Handleplanen skal indeholde:

  • elevens mål i forhold til læringsmålene,
  • på ældstetrinet skal elevens uddannelsesønsker inkluderes.

Handleplanen skal udformes så:

  • den støtter eleven i at nå sine mål,
  • eleven selv kan vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang målene opfyldes.
Formålet med de individuelle handleplaner er dels at sikre at eleverne lærer det, de skal i forhold til de læringsmål, der er beskrevet for de enkelte fag, og dels at bane vej for forældresamarbejde.

Handleplanerne danner udgangspunkt for ”skole-hjem-samtaler” eller forældremøder. Der er skole-hjem-samtaler 2 gange om året. Forældrene får inden møderne tilsendt deres barns handleplaner fra alle fag.

Klasselærerne har ansvar for at samle elevernes individuelle handleplaner fra lærerne i de forskellige fag.
Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.