Opbygning og undervisning

I Grønland er der 10 års undervisningspligt. Det betyder at forældre til børn, der er mellem 6 og 16 år har pligt til at sørge for, at deres børn modtager undervisning i mindst 10 år.
I Grønland er der undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre ikke har pligt til at sende deres børn i en almindelig folkeskole. Derimod har forældre pligt til at sørge for, at deres børn får mindst 10 års undervisning.

Hjemmeundervisning
Enkelte forældre ønsker ikke - eller har ikke mulighed for - at sende deres børn i folkeskole. Det kan f.eks. være forældre, der arbejder som fåreholdere og som dermed bor langt fra en folkeskole. Her kan der blive ansat en person, som så underviser deres børn hjemme.
Hvis forældrene selv vil sørge for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal de meddele det skriftligt til kommunalbestyrelsen i børnenes bopælskommune, før undervisningen begynder.
Meddelelsen skal indeholde oplysninger om, hvilke børn der skal deltage i undervisningen, hvor undervisningen foregår, og hvem der skal undervise børnene.
Hjemmeundervisning skal, uanset om det er for børn, der bor langt væk fra en folkeskole, eller om det er børn af forældre, der selv ønsker at undervise deres børn, godkendes af den lokale kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører også løbende tilsyn med hjemmeundervisning.

Folkeskolens 10 undervisningsår er delt op i 3 trin:
  • Et yngstetrin for 1. til 3. klasse
  • Et mellemtrin for 4. til 7. klasse
  • Et ældstetrin for 8. til 10. klasse
Eleverne bliver delt ind i hold eller klasser. Undervisningen kan enten være fagopdelt eller tværfaglig.

Fagopdelt undervisning betyder, at der undervises i ét fag ad gangen, f.eks. grønlandsk, matematik, idræt eller personlig udvikling.

Tværfaglig undervisning betyder, at flere fag på en gang er samlet i undervisningen, f.eks. i form af et temaforløb.

Undervisningen i folkeskolen er bygget op efter nogle helt klare regler om, hvad eleverne skal lære hvornår og hvordan, samtidig med at der bliver taget højde for den enkelte elevs behov og interesser.
Efter både yngstetrinnet og mellemtrinnet er der en trintest, som eleverne skal igennem inden de kan begynde på det næste trin. Formålet med trintestene er, at finde ud af om eleverne har lært det, de skal. Ud fra det kan lærerne tilrettelægge deres undervisning på næste trin.

Efter ældstetrinnet er der afsluttende evalueringer og prøver. Når de er gennemført, får eleverne et afgangsbevis.

Bemærk
Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisning efter 9 års undervisning, når særlige grunde taler for det. Fritagelse fra undervisning efter 9 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et erhvervs- og uddannelsesforløb for den pågældende elev.
Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.