Skolebestyrelse

En skolebestyrelse er en brugerforsamling. Det betyder at medlemmerne skal vælges blandt dem, der er brugere af systemet.
For en skolebestyrelse vil det sige, at medlemmerne skal vælges blandt elever, lærere og dem, der har forældremyndigheden over de enkelte skolebørn.
De medlemmer af skolebestyrelsen, som har forældremyndighed over eller plejetilladelse de enkelte skolebørn, bliver valgt for en 4-årig periode.
Lærernes repræsentanter i Skolebestyrelsen bliver valgt af og blandt skolens lærere hvert år.
Elevernes repræsentanter i Skolebestyrelsen bliver valgt af og blandt eleverne hvert år.


Bemærk
Det er de lokale kommunalbestyrelser, der bestemmer hvor mange forældrerepræsentanter, der skal være i skolebestyrelsen. Enten er der 3 eller 5 medlemmer.
For skoler, der kun har elever til og med 7. klasse, er det ikke et krav, at der skal være elevrepræsentanter i skolebestyrelsen.

Skolebestyrelsen har blandt andet til opgave, at føre tilsyn med skolen. Det betyder f.eks. at de skal godkende:

  • Skolens ordensregler
  • Skolens planer for undervisningen
  • Skolebestyrelsen godkender inden for de økonomiske rammer, der er fastlagt for skolen, skolens budget
  • Skolens undervisningsmaterialer

Derudover kan skolebestyrelsen bede lederen af skolen om at informere om forskellige forhold fra skolens dagligdag.

Skolebestyrelsen styrer folkeskolen inden for visse love og vedtægter. Disse love og vedtægter kaldes de politiske rammer. Selvstyret vedtager de overordnede love og regler på folkeskoleområdet. Inden for disse rammer udarbejder kommunalbestyrelsen styrelsesvedtægter og redskaber til folkeskolerne, så de kan udvikle og styre folkeskolen inden for de politiske rammer udstukket af Selvstyret.

På baggrund af styrelsesvedtægterne kan skolebestyrelsen f.eks.:
  • Lave en skolepolitisk målsætning, som er de overordnede mål for driften af den enkelte folkeskole
  • Lave mål og rammer for undervisningen, f.eks. at der er timer og lærere nok til at gennemføre undervisningen
  • Godkende undervisningsplaner, og dermed sikre, at fagene bliver dækket
  • Vejlede om samarbejdet mellem skole og hjem

De politiske rammer skal sikre, at der er midler nok, både økonomisk og personalemæssigt, til at give eleverne den bedst tænkelige skolegang. Disse rammer har som formål, at eleverne får den undervisning de har krav på.
Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.