Atuarfiup siulersuisui

Atuarfimmi siulersuisut suleqatigiiupput atuisunit inuttalersukkat. Tassa ilaasortat atuisuupput, taakkualu atuisoqatigiit akornannit qinerneqartarput.
Atuarfiup siulersuisui pineqartillugit imaappoq, ilaasortat atuarfimmi angajoqqaajusunit angajoqqaatut oqartussaassusilinnit, ilinniartitsisunit atuartunillu qinerneqartarlutik.
Atuarfiup siulersuisuini ilaasortaasut angajoqqaaqatiminnit angajoqqaatullu oqartussaassusilinnit ukiuni sisamani atuuttussanngorlugit qinerneqartarput.
Atuarfiup siulersuisuini ilinniartitsisut ilaasortaasut ilinniartitsisunit ilinniartitsisullu akornanni ukiukkaartumik qinerneqartarput.
Atuarfiup siulersuisuini atuartut sinniisaat atuartunit atuartullu akornanni ukiukkaartumik qinerneqartarput.


Malugiuk
Najukkami kommunalbestyrelsit aalajangertarpaat atuarfiup siulersuisuini ataasiakkaani angajoqqaat qassit ilaasortaassanersut. Ilaasortat pingasuusarput imaluunniit tallimat.
Atuarfinni 7. klasse tikiinnarlugu atuartulinni atuarfiup siulersuisuini atuartunik sinniisoqarnissaa piumasaqaataanngilaq.

Atuarfiup siulersuisuisa ilaatigut atuarfimmi nakkutilliineq suliassaraat. Tassa ilaatigut makkua akuersissutigisassaraat:

  • Atuarfimmi malittarisassat
  • Atuarfimmi atuartitsissutissatut pilersaarusiat
  • Atuarfiup siulersuisuisa, aningaasatigut sinaakkutissat atuarfimmut atuuttussatut aalajangersarneqarsimasut iluanni, atuarfiup aningaasartuutissatut isertitassatullu missingersersuutai akuersissutigisassavaat
  • Atuarfimmi atortut atuartitsinermut atortussat

Tamatuma saniatigut atuarfiup siulersuisuisa atuarfimmi aqutsisoq qinnuigisinnaavaa, atuarfimmi ulluinnarni pissutsit assigiinngitsut pillugit paasissutisseeqqullugu.

Inatsisit maleruagassallu aalajangersimasut malillugit meeqqat atuarfiat atuarfimmi siulersuisunit aqutsivigineqassaaq. Inatsisit maleruagassallu taakku taaneqartarput politikkikkut sinaakkusiussat. Meeqqat atuarfiat pillugu pingaarnertut inatsisit maleruagassallu Namminersorlutik Oqartussanit akuersissutigineqartarput. Sinaakkusiussat taakku atorlugit meeqqat atuarfiini maleruagassiat atortussallu kommunalbestyrelsimit suliarineqartarput, taamaalillutik Namminersorlutik Oqartussat politikkikkut sinaakkusiat atuutsitaasa iluanni meeqqat atuarfiat inerisarlugulu aqutsivigisinnaavaat.
Assersuutigalugu atuartitsinermi maleruagassiat tunngavigalugit atuarfimmi siulersuisut:

  • Atuarfiup politikkikkut anguniagassaanik sanaassinnaavaat, atuarfiit ataasiakkaat ingerlanneqarneranni pingaarnertut anguniarneqartussat
  • Ilinniartitsinermi anguniagassat sinaakkutissallu suliarisinnaavaat, assersuutigalugu ilinniartitsinerup ingerlannissaanut akunnerit ilinniartitsisullu naammattut pigineqarnissaat
  • Ilinniartitsinissamut pilersaarutit akuerineqarnerat taamaaliornikkullu atuartitsissutaasussat sulisoqarnissaat qulakkeerlugu
  • Atuarfiup angerlarsimaffiullu akornanni suleqatigiinneq pillugu ilitsersuineq

Politikkikkut sinaakkusiussat qulakkiissavaat atuartut pitsaanerpaamik atuartinneqarnissaannut aningaasat sulisullu naammattut pigineqarnissaat. Atuartut ilinniartitaanermik pisinnaatitaaffigisaminnik pissarsinissaat sinaakkusiussat taakku siunertaraat.

Meeqqanut, Kulturimut Sunngiffimmullu Ingerlatsivik
Noah Mølgårdip aqq. 9
Postboks 1023
3952 Ilulissa
Telefon.: 947800

Atuarfik Edvard Kruse
Postboks 193
3961 Uummannaq

Oqarasuaat: 95 44 52
Fax: 95 15 17
E-mail: kjni@qaasuitsup.gl
Atuarfik Jørgen Brønlund
Postboks 516
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: 94 76 86
E-mail: ilu_ajb@qaasuitsup.gl
Atuarfik Mathias Storch
Postboks 517
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: 94 33 44
Fax: 94 43 50
E-mail: klh@qaasuitsup.gl
Avanersuup Atuarfia
Postboks 96
3971 Qaanaaq

Oqarasuaat: 97 28 18
Fax: 97 12 90
E-mail: avaatu@greennet.gl
Atuarfik Prinsesse Margrethe
Postboks 63
3962 Upernavik

Oqarasuaat: 96 12 38
Fax: 96 10 18
E-mail: pms@attat.gl

Avannaata Kommunia
Postbox 1023
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: avannaata@avannaata.gl
Nittartagaq: www.avannaata.gl

Sullissivik Ikerasak
B-1200 Ikerasak
3961 Uummannaq

Oqarasuaat: (+299) 95 50 77
E-mail: byg_ikerasak@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Pingasunngorneq 09:00 – 14:00
Sisamanngorneq 09:00 – 15:00
Tallimanngorneq 09:00 – 12:00
Sullissivik Ilimanaq
B-1694, Ilimanaq
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 38 74 01
E-mail: ilimanaq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngornermiik - Pingasunngornermut 09:00 – 14:00
Sisamanngorneq 09:00 – 15:00
Tallimanngorneq 09:00 – 12:00
Sullissivik Ilulissat
Postboks 520
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 70 18 00
Fax: (+299) 70 11 77
E-mail: ilulissat@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Innaarsuit
B-1063, Innaarsuit
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 75 77
Fax: (+299) 96 75 79
E-mail: byg_innaarsuit@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq 09:00 – 15:00
Tallimanngorneq 09:00 – 14:00
Sullissivik Kangersuatsiaq
B-930, Kangersuatsiaq
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 60 77
E-mail: byg_kangersuatsiaq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Kullorsuaq
B-693, Kullorsuaq
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 88 05
E-mail: byg_kullorsuaq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Pingasunngorneq 09:00 – 14:00
Sisamanngorneq 09:00 – 15:00
Tallimanngorneq 09:00 – 12:00
Sullissivik Niaqornat
B-125, Niaqornat
3961 Uummannaq

Oqarasuaat: (+299) 95 55 77
E-mail: byg_niaqornat@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq- Tallimangorneq 10:00 - 15:00
Sullissivik Nutaarmiut
B-723, Nutaarmiut
3962 Upernavik

Telefon: (+299) 96 77 77
Fax: (+299) 96 77 77
E-mail: byg_nutaarmiut@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Nuussuaq
B-1062, Nuussuaq
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 83 77
Fax: (+299) 96 83 76
E-mail: byg_nuussuaq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Naajaat
B-722, Naajaat
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 68 77
Fax: (+299) 96 68 77
E-mail: byg_naajaat@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Oqaatsut
B-1585, Oqaatsut
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 38 74 06
E-mail: oqaatsut@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 16:00
Sullissivik Qeqertaq
B-1518, Qeqertaq
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 38 74 11
E-mail: qeqertaq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Qeqertat
B-169, Qeqertat
3971 Qaanaaq

Oqarasuaat (iridium): +881641432237

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Pingasunngorneq 09:00 – 14:00
Sisamanngorneq 09:00 – 15:00
Tallimanngorneq 09:00 – 12:00
Sullissivik Qaanaaq
B-44 A
3971 Qaanaaq

Oqarasuaat: (+299) 38 77 00
Fax: (+299) 97 10 73
E-mail: qaa_sullissivik@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Pingasunngorneq 09:00 – 14:00
Sisamanngorneq 09:00 – 15:00
Tallimanngorneq 09:00 – 12:00
Sullissivik Qaarsut
B-1226, Qaarsut
3964 Qaarsut

Oqarasuaat: (+299) 95 76 77
E-mail: byg_qaarsut@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Pingasunngorneq 09:00 – 14:00
Sullissivik Saqqaq
Postboks 43
B-1382, Saqqaq
3952 Ilulissat

Oqarasuaat: (+299) 38 74 29 / (+299) 38 74 21
E-mail: saqqaq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq: 10:00 – 14:00
Pingasunngorneq: Matoqqasarpoq
Sullissivik Savissivik
B-608, Savissivik
3971 Qaanaaq

Oqarasuaat: (+299) 97 45 76
Fax: (+299) 97 45 76
E-mail: savissivik3970@gmail.com

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 10:00 – 14:00
Sullissivik Siorapaluk
B-638, Siorapaluk
3971 Qaanaaq

Oqarasuaat: (+299) 97 57 77 / (+299) 38 75 16
Fax: (+299) 97 57 73
E-mail: siorapaluk@greennet.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 10:00 – 15:00
Sullissivik Saattut
B-1377, Saattut
3961 Uummannaq

Oqarasuaat: (+299) 95 68 77 / (+299) 95 69 77
E-mail: byg_saattut@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Tasiusaq
B-1610, Tasiusaq
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 72 77
Fax: (+299) 96 72 78
E-mail: byg_tasiusaq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Ukkusissat
B-1114, Ukkusissat
3961 Uummannaq

Oqarasuaat: (+299) 95 62 77
E-mail: byg_ukkusissat@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Upernavik
Napparsimaviup Aqq. B-1100
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 78 18 00
Fax: (+299) 96 11 77
E-mail: upe_sullissivik@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Upernavik Kujalleq
B-1065, Upernavik Kujalleq
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 56 77
Fax: (+299) 96 56 78
E-mail: byg_upernavik_kujalleq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Uummannaq
Sanatoriamut B-710
Box 200
3961 Uummannaq

Oqarasuaat: (+299) 70 18 00 / (+299) 38 78 01
E-mail: uummannaq@avannaata.gl

Ammasarfii:
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Sullissivik Aappilattoq
B-1064, Aappilattoq
3962 Upernavik

Oqarasuaat: (+299) 96 64 77
Fax: (+299) 96 64 78
E-mail: byg_aappilattoq@avannaata.gl

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Tallimanngorneq 09:00 – 15:00
Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Nittartagaq: www.iserasuaat.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.