Indberetningspligt

Alle borgere har indberetningspligt. Det vil sige, at har du mistanke om, at et barn mistrives, har du pligt til at melde det til de sociale myndigheder. At et barn mistrives betyder, at det f.eks. har været udsat for vold, omsorgssvigt eller at der er mistanke om, at barnet har været udsat for seksuelt misbrug.

Indberetningspligten er lavet for at hjælpe børn og familier, der har problemer, de ikke selv kan løse.

Skærpet indberetningspligt
Folk, der arbejder professionelt med børn og unge har skærpet indberetningspligt. Det vil sige, at alle der arbejder i en folkeskole - både lærere, pedeller og rengøringspersonale - har pligt til at være særligt opmærksomme på om børn mistrives og indberette det til de sociale myndigheder.

Hvis skolens ledelse får at vide, at et barn mistrives, har skolens ledelse pligt til at lave en indberetning. En sådan indberetning skal være skriftlig og indeholde en række oplysninger, f.eks.:
  • Barnets navn og fødselsdato
  • Forældrenes eller myndighedsindehavernes navne
  • Grunden til indberetningen
  • Om det er første gang, der bliver lavet en indberetning på barnet

Alle forældre har krav på at få at vide, hvis der bliver lavet en indberetning på deres barn. Indberetningen skal danne grundlag for at vurdere, om barnet har brug for hjælp.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.