Interne samarbejdsparter

For at den enkelte elev får den bedst tænkelige skolegang, både fagligt og personligt, er det vigtigt, at alle personer omkring det enkelte barn arbejder sammen.
Folkeskolen har mange samarbejdsparter. Der er både eksterne samarbejdsparter, som f.eks. politikere, psykologer, læger og politi, og så er der interne samarbejdsparter på de enkelte skoler.
De interne samarbejdsparter er:

 • Skolebestyrelsen
 • Skolens ledelse
 • Samarbejdsudvalget
 • Elevrådet
 • Pædagogisk råd
 • Sikkerhedsudvalget

Alle samarbejdsparterne - både de interne og de eksterne - er lige vigtige for at give barnet den bedste skoletid, og alle er forpligtede til at samarbejde ud fra barnets interesser.

Alle skoler, der har mere end 20 ansatte, skal have noget, der hedder ’et samarbejdsudvalg’.

Samarbejdsudvalgets formål er, at styrke medarbejdernes interesse for effektivitet i kommunens forvaltning og i dennes institutioner og for at sikre arbejdstilfredsheden, skal der på alle trin i kommunens institutioner anvendes ledelsesformer, som har den størst mulige fordeling af ansvar og beføjelser til den enkelte medarbejder eller grupper af medarbejdere.

Ved at give de ansatte ansvar og beføjelser får de ansatte mulighed for at være medbestemmende ved arbejdets tilrettelæggelse og udformning af deres egen arbejdssituation og for at øve indflydelse i beslutningsprocesserne.

Lov om Arbejdsmiljø i Grønland

Alle skoler skal have et elevråd. Et elevråd er en lille gruppe elever, der er valgt af alle skolens elever. Elevrådets opgave er at sikre, at eleverne bliver hørt i sager på skolen, der drejer sig om eleverne.

Elevrådet arbejder sammen med skolens ledelse og lærerne. Elevrådet kan f.eks. have indflydelse på skolens:
 • Ordensregler
 • Legeplads
 • Aktiviteter, som f.eks. en fastelavnsfest

Bemærk
På små skoler kan skolebestyrelsen beslutte, at elevrådets opgaver varetages af alle eleverne.

Pædagogisk råd består af skolens leder og alle medarbejdere, der underviser på skolen med fast skema. Pædagogisk råd kan f.eks. sikre at:

 • Der bliver udarbejdet værdier og fællesholdninger, til hvad en god skoledag er
 • Der bliver udarbejdet fælles indsatsområder, mod mobning, for bedre tandhygiejne og for forbedring af fagene
 • Der bliver udarbejdet individuelle handleplaner for eleverne
 • Elevrådet bliver hørt om emner, der vedrører dem, bl.a. frikvarterer og andre aktiviteter

Pædagogisk råd er på den måde rådgivere for skolens ledelse ved alle pædagogiske spørgsmål om skolen og eleverne.

Folkeskolen er ikke kun et sted, hvor elever bliver undervist i forskellige fag. Det er også en arbejdsplads. Det betyder, at der er en masse regler for sikkerhed, der skal overholdes. Til at sikre at reglerne overholdes, skal alle skoler med mere end 10 ansatte have et Sikkerhedsudvalg.
Sikkerhedsudvalget består af ansatte på de enkelte skoler. Deres opgave er, at arbejde for et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Sikkerhedsudvalget kan bl.a. arbejde med at:

 • Undersøge hvordan arbejdsforholdene er på skolen, f.eks. lysforhold eller lokaleforhold
 • Udarbejde planer for hvordan sikkerheden kan fremmes
 • Planlægge hvilke kurser, der skal holdes, f.eks. førstehjælpskurser og andre sikkerhedskurser

Bemærk
Skoler med mindre end 10 medarbejdere kan overlade sikkerhedsarbejdet til Samarbejdsudvalget.

Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.