Om folkeskolens samarbejdsparter

For at den enkelte elev kan få den bedst tænkelige skolegang, både fagligt og personligt, er det vigtigt, at alle personer omkring barnet arbejder sammen. Folkeskolen har mange samarbejdsparter, der alle hjælper til med at nå det mål.

Folkeskolens samarbejdsparter er:
  • De politiske samarbejdsparter
  • De lokale samarbejdsparter
  • De interne samarbejdsparter
  • Samarbejde med forældre
  • De tværfaglige samarbejdsparter

Alle samarbejdsparterne er lige vigtige. Hver især har de deres tilgang til eleverne og alle tilgange er vigtige for at kunne give eleverne en god grunduddannelse og et godt fundament for at klare sig senere i livet. Alle er forpligtede til at samarbejde ud fra barnets interesser.

Ud over de mange forskellige samarbejdsparter er Folkeskolen underlagt en lang række love, bekendtgørelser og hensigter, som både kommunale politikere og politikere i Selvstyret har vedtaget. Det kaldes for de Politiske Rammer for Folkeskolen, og de skal sikre, at skolerne har det nødvendige lovgrundlag for at kunne udføre deres arbejde.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.