Underretningspligt

Alle borgere har underretningspligt. Det vil sige, at har du mistanke om, at et barn mistrives, har du pligt til at melde det til de sociale myndigheder. At et barn mistrives betyder, at det f.eks. har været udsat for vold, omsorgssvigt eller at der er mistanke om, at barnet har været udsat for seksuelt misbrug.
Underretningspligten er lavet for at hjælpe børn og familier, der har problemer, de ikke selv kan løse.

Skærpet underretningspligt
Folk, der arbejder professionelt med børn og unge har skærpet underretningspligt. Det vil sige, at alle der arbejder på en folkeskole - både lærere, pedeller og rengøringspersonale - har pligt til at være særligt opmærksomme på om børn mistrives og underrette de sociale myndigheder.
Hvis skolens ledelse får at vide, at et barn mistrives, har skolens ledelse pligt til at lave en underretning. En sådan underretning skal være skriftlig og indeholde en række oplysninger, f.eks.:

  • Barnets navn og fødselsdato
  • Forældrenes eller myndighedsindehavernes navne
  • Grunden til underretningen
  • Om det er første gang, der bliver lavet en underretning på barnet

Alle forældre har krav på at få at vide, hvis der bliver lavet en underretning på deres barn. Underretningen skal danne grundlag for at vurdere, om barnet har brug for hjælp.

Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.