Specialundervisning

Specialundervisning er et tilbud til elever, som ikke kan undervises sammen med de øvrige klassekammerater. Det kan være fordi barnet har svært ved at lære eller at det har svære psykiske eller sociale problemer. Specialundervisning skal hjælpe eleven med at få så meget ud af sin skolegang som muligt.

Tildeling af specialundervisning
For at et barn kan få tildelt specialundervisning, er der nogle procedurer, der skal være overholdt. Først og fremmest skal barnets lærer indstille til, at barnet bliver undersøgt eller testet af en skolepsykolog. Når indstillinger af denne slags sker, skal de sociale myndigheder og sundhedsvæsenet være med for at støtte barnet og forældrene.

Når psykologen har undersøgt eleven, skal skolen søge om timer til specialundervisning. Psykologen skal godkende det antal timer, skolen søger, ligesom det også er psykologens opgave at anvise det eller de specielle hold, eleven skal gå på.

Plan for specialundervisningen
En rådgivningslærer for specialundervisning laver en plan for elevens skolegang. Det foregår i tæt samarbejde med den psykolog, som har undersøgt eleven.

I midten af hvert skoleår skal forældrene, lærerne, en sagsbehandler og rådgivningslæreren holde et behandlingsmøde. På mødet bliver der talt om de børn, der får specialundervisning og der bliver lavet en plan for det videre skoleforløb.

Forældrene skal godkende og samarbejde om skolens plan for deres barn.
Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.