Naliliineq - Angusakka

Naliliisarneq tassaavoq suliassamut anguniakkamulluunniit siunniussanik naammassinnissinnaanermut angusaqarsinnaanermulluunniit misissueqqissaarneq. Naliliinermi suliarisimasat anguniagarisimasalluunniit pitsaasumik ingerlanneqarsimanersut anguniakkalluunniit allanngortinneqassanersut nalilerneqassaaq.

Atuarfinni naliliisarnerit assigiinngitsorpassuarnik periuseqarluni ingerlanneqartarput, ulluinnarni atuartitsinerup ingerlaavartumik nalilerneqarneratut aammalu misilitsinnertut misiliinertullu.

Angajoqqaat ilinniartitsisullu peqatigalugit ilaatigut iliuusissatut pilersaarusiaminni atuartut angusassatut pilersaarusiatik angusimaneraat naliliinikkut qulakkeerneqassapput. Naliliinermi siullermik siunertarineqarpoq, atuartitsinerup pilersaarusiornissaanut tunngaviliinissaq, aammalu atuartup atuarnermini ingerlanissaanut atuartumik angajoqqaanillu siunnersuineq.

Alloriarfinni anguniakkat, suliatigut anguniakkat ilikkagassatigullu anguniakkat aamma atuartup nammineq iliuusissatut pilersaarutaa naapertorlugit atuartup atuartitsinermit pissarsiaatigut ilinniartitsisut naliliinerat ingerlaavartumik naliliinertut ingerlanneqartassapput. Taamaalillutik ilinniartitsisut atuartunik pitsaanerusumik siunnersuisinnaallutillu atuartitsinerup ingerlaqqinnissaanut piareersaasinnaaniassammata.

Ingerlaavartumik naliliinermi ilaatigut makku atorneqassapput:
  • Logbogi allattaaviusoq atorlugu atuartup ilikkakkani tassunga allattortassavai aammalu suut pitsaanerusinnaanersut allattortassallugit
  • Angusakka tassaapput mappe atuartut, angajoqqaat ilinniartitsisullu immersugassaannik oqaaseqaatinut iliuusissatullu pilersaarutinut atugassanik imalik ingerlaavartumik immersuiffissaq
Meeqqat atuarfianni ilinniartitsisut pisussaaffiisa ilagaat meeqqat ataasiakkaat peqatigalugit fagini ataasiakkaani anguniagassatut siunniussat anguneqarsimanersut nalilissallugu. Atuartup suliai assigiinngitsorpassuartigut ingerlaavartumik nalilersorneqartassapput, sulinerata nalaani aammalu sammisap naammassinerani. Atuartut anguniakkatut siunniussani peqataatinneqartuartussaapput, kingusinnerusukkullu sutigut nalilersorneqarnissartik ilisimassallugu.

Atuartut aalajangersimasumik sammisaqareeraangata, soorlu “Sialuk qanoq pinngortarpa?” imaluunniit “Qanoq avitanik kisitsisoqartarpa?”, taava ilinniartitsisoq atuartut ataasiakkaat peqatigalugit naliliisassaaq. Tamanna pereeraangat ataatsimoorlutik atuartitsinermi anguniagassiortassapput nutaanik.

Taamatut ingerlaavartumik naliliisarnerit immikkoortunit ataasiakkaanit ulluinnarnilu atuartitsinermit ingerlanneqartassapput. Taamatut naliliisarnermut atuartut allattuiveqarsinnaapput/logbogeqarsinnaapput. Logbogi allattuiviusinnaavoq atuartup atuartitsinermi susoqarsimaneranik sunillu ilikkagaqarsimanerminik allattuivia. Aammattaaq atuartup suna suulluunniit pitsanngortissinnaanerlugit allaaserisinnaavaa.

Ingerlaavartumik naliliisarneq meeqqat atuarnera tamaat ingerlanneqartassaaq.
Atuartut ataasiakkaat tamarmik ilinniartitsisortik peqatigalugu atuartitsissutinut tamanut angusassanut pilersaarusiussapput. Ilinniartitsisuttaaq atuartoq pillugu oqaaseqaasiussaaq. Oqaaseqaat iliuusissatullu pilersaarut ukiumut ikinnerpaamik marloriarlugit suliarineqartassapput, qaammatini november/december aamma maj/juni.
Iliuusissatut pilersaarut atuartut sunik ilikkagaqarnissaannut uuttuutaavoq piffissallu ingerlanerini naliliisarnermut ilaalluni. Atuartup suliatigut atuartitsinermit, atuartitsinerup ingerlanneranit pissarsiai, atuartoq pillugu ilassutitut oqaaseqaatit aammalu angajullerni angusaqarfimmigut karakteerii oqaaseqaammi paasissutaatigineqarput.

Atuarfiit amerlanerit pilersaarusiornermut atuartunillu nalileeriaaseq atortarpaat, taannalu taasarpaat Angusakka, taannalu atorlugu iliuusissatut pilersaarutit oqaaseqaatillu suliarineqartarput. Angusakka tassaapput mappe atuartut, angajoqqaat ilinniartitsisullu immersugassaannik imalik trinninut tamanut naleqqussagaq immersuiffissanillu arlalinnik imalik, soorlu:
  • Atuartup namminerisamik iliuusissatut pilersaarutaa
  • Angerlarsimaffimmi immersugassaq, angajoqqaat atuartullu namminneq angerlarsimaffimminni immersugassaat
  • Oqaaseqaatinut atuartitsissutinut tamanut immersugassaq atuartup atuartitsissutit tamaasa qanoq ilinniartigisimanerai kiisalu angajullerni atuartup karakteerii
  • Atuartup nammineq imminut nalilernerminut immersugassaq
  • Immersugassatut najoqqutassaq ilinniartitsisup malitassaa

Angusakka pillugit atuartoq, ilinniartitsisoq angajoqqaallu atsiussapput, atsiornissarli inatsisitigut pituttugaanngilaq. Pappialat aallaaviatigut atuarfimmiitinneqassapput atuartup allorarfiit pingasuusut naammassinissaasa tungaannut.

Malugiuk
Atuarfik pisussaavoq ikinnerpaamik ukiumut marloriarluni atuartunik angajoqqaanillu meeqqat atuarnera pillugu oqaloqateqassalluni. Angusakka “atuarfiup angerlarsimaffiullu oqaloqatigiinnerini” imaluunniit angajoqqaanik ataatsimeeqateqarnerini aallaavittut atorneqassapput.

Angajoqqaatut piffissaq sioqqullugu atuarfiup angerlarsimaffiullu oqaloqatigiinnissaannut aggersarneqarnissat pisinnaatitaaffigaat, taamaalillutit ataatsimiinnermi oqaluuseritikkusutannik ilinniartitsisunillu sorlernik oqaloqateqarusunninnik kissaateqarsinnaagavit.
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.