Evaluering - Angusakka

En evaluering er en systematisk gennemgang af, om de mål, der er stillet op for et arbejde eller en præstation, er blevet løst eller nået. Med en evaluering kan det vurderes, om det arbejde eller den indsats der er gjort, har været god nok, eller om indsatsen skal ændres.

Der foregår evalueringer i skolen på mange forskellige måder, både løbende evaluering i forbindelse med den daglige undervisning og ud fra prøver og tests.

Evalueringerne skal sikre, at eleverne når de mål, som de bl.a. har opstillet i deres handleplaner sammen med deres forældre og lærere. Evalueringens formål er først og fremmest at danne grundlag for planlægning af undervisningen, og vejledning af eleven og forældrene om elevens videre skolegang.

Den løbende evaluering foregår på den måde, at lærerne skal vurdere elevens udbytte af undervisningen ud fra trinmål, fagformål og læringsmål og elevens egen handleplan. Ud fra det kan lærerne bedre vejlede eleverne og planlægge den videre undervisning.

Til den løbende evaluering bruges bl.a.:
Angusakka, der er en mappe, der indeholder en række ark til vidnesbyrd og handleplan samt hjælpeark, som elever, forældre og lærere løbende udfylder.

Hver elev skal sammen med sin lærer lave en handleplan i alle fag. Læreren skal også udarbejde et vidnesbyrd for eleven. Vidnesbyrd og handleplan udarbejdes mindst to gange om året i november/december og i maj/juni.

En handleplan indeholder mål for hvad eleverne skal lære, og den er del af den løbende evaluering. Et vidnesbyrd indeholder oplysninger om elevens faglige udbytte af undervisningen, undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger om eleven og standpunktskarakterer i ældstetrinnet.

Skolerne bruger et planlægnings- og evalueringssystem, der hedder Angusakka, til at lave handleplan og vidnesbyrd. Angusakka er en mappe, der er tilpasset til hvert trin og indeholder en række ark, som elever, forældre og lærere kan/skal udfylde:

  • Elevens individuelle handleplan
  • Hjemmeark, som forældre og elever kan udfylde hjemme
  • Ark til vidnesbyrd for alle fag om hvorvidt eleverne har lært det, de skulle i de enkelte fag samt elevens karakterer i ældstetrinnet
  • Ark til elevens selvvurdering
  • Hjælpeark til læreren

Både elever, lærere og forældre kan underskrive papirerne i Angusakka. Som udgangspunkt skal papirerne være på skolen, indtil eleven afslutter et af de 3 trin, skolen er delt op i.

Bemærk
Skolen har pligt til mindst 2 gange om året at holde møde med elever og deres forældre om, hvordan det går deres barn i skolen. Angusakka skal være udgangspunktet for ”skole-hjem-samtalerne” eller forældremøderne.

Som forælder har du ret til at blive indkaldt til en skole-hjem-samtale i så god tid, at du har mulighed for at komme med ønsker til, hvad du synes I skal snakke om på mødet, og hvem du gerne vil tale med af dit barns lærere.

Skrevet af: Uddannelsesstyrelsen

Uddannelsesstyrelsen
Kissarneqqortuunnguaq 20
Postbox 1610
3900 Nuuk.

Telefon: (+299 34 50 00)
E-mail: ila@nanoq.gl
Hjemmeside: www.iserasuaat.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.