Trintest

Folkeskolen er delt op i 3 trin, som alle skal afsluttes med test eller prøver:
  • et yngstetrin for 1. til 3. klasse
  • et mellemtrin for 4. til 7. klasse
  • et ældstetrin for 8. til 10. klasse

Yngste- og mellemtrinnet afsluttes med trintest. Trintestene bliver udarbejdet af Uddannelsesstyrelsen/Grønlands Selvstyre og sendes ud til alle skoler.

Trintestene er en del af den daglige undervisning og skal vise, i hvor høj grad eleverne har lært det, de skulle på trinnet, og i hvor høj grad de har udviklet sig.

Elever på ældstetrinnet får løbende karakterer og skal deltage i afsluttende prøver.

Læs mere om ældstetrinnet og de afsluttende prøver
I april afholdes der trintest for de elever, der er ved at afslutte yngstetrinnet – det vil sige 3. klassetrin. Der afholdes trintest i 3 fag:
  • grønlandsk
  • dansk
  • matematik

Resultatet af trintestene skal danne grundlag for nye handleplaner og nye mål for elevens videre skolegang.

Kan eleven ikke deltage i trintesten, f.eks. på grund af sygdom, har skolen pligt til at afvikle testen, så snart der er mulighed for det.

Eget arbejde
Ud over trintesten skal eleverne i slutningen af 3. klasse fremlægge et ”eget arbejde”. Et eget arbejde skal være et emne, eleverne har valgt at fordybe sig i. Eleverne skal fremlægge eget arbejde i de fag og fagområder, hvori der ikke aflægges skriftlig tests samt i et fag efter elevens eget valg inden for fagområdet Lokale valg.

Diplom
Efter trintestene er lavet og ved afslutningen af 3. klasse, får eleverne et diplom, som dokumenterer at yngstetrinnet er gennemført.
I april afholdes der trintest for de elever, der er ved at afslutte mellemtrinnet – det vil sige 7. klassetrin. Der afholdes trintest i 4 fag:
  • grønlandsk
  • dansk
  • engelsk
  • matematik

Resultatet af trintestene skal danne grundlag for nye handleplaner og nye mål for elevens videre skolegang.

Kan eleven ikke deltage i trintesten, f.eks. på grund af sygdom, har skolen pligt til at afvikle testen, så snart der er mulighed for det.

Emneorienteret opgave
Ud over trintesten skal eleverne i slutningen af 7. klasse fremlægge en emneorienteret opgave, hvor projektarbejdsformen demonstreres.
Lærerne og eleverne skal sammen finde et overordnet emne inden 1. februar i 7. klasse, som skal give udfordringer til alle elever.

Emnet skal være så bredt, at det ligger op til, at eleverne skal inddrage flere fag og fagområder i arbejdet med emnet.
Fremlæggelsen skal indeholde et konkret produkt inden for de praktiske-musiske fag, det vil sige en genstand eller udtryk, som eleverne har produceret, og som afspejler en ny viden, fx et drama, en perspektivkasse, en model.

Som en del af præsentationen skal eleverne fremlægge, om de har nået de mål, som er beskrevet i handleplanen for opgaven. Eleverne skal bl.a. i fremlæggelsen give svar på, at de har fundet en forklaring/løsning på afgrænsningen af problemstillingen – dvs. problemformuleringen.
Lærerne bedømmer den emneorienterede opgave med en bred skriftlig udtalelse i forhold til de læringsmål, der er stillet op for opgaven.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.