Uumasuutit - Nappaatit aamma Nunatsinni Uumasut Nakorsaat

Uumasut tamarmik napparsimalersinnaapput. Aamma uagut uumasuutigut. Illit uumasuutilittut uumasuutivit paarilluarnissaa naalliunnginnissaalu qulakkiissallugit pisussaaffigivat. Taamaattumik uumasuutit napparsimappat ikiornissaa anniarunnaarnissaaluunniit illit akisussaaffigivat.

Uumasumut piginnittutut suut pisussaaffigineritit uumasuutivillu napparsimanerani qanoq iliussanersutit namminerlu qanoq iliorsinnaanersutit qupperneq una atorlugu Uumasunut Nakorsaqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussat (UNIO) siunnersuiniarsarivugut.

UNIO Kalaallit Nunaanni Qimmeqarneq pillugu naqitaq, uumasuutivit napparsimalersimanerani, ajutoorsimanerani toquttariaqalerneraniluunniit qanoq iliorsinnaaninnut siunnersuutinik saqqummersitsinikuuvoq.

Kalaallit qimmianik qimmeqaruit maleruagassat periarfissallu allat atuupput Tamanna pillugu uani annertunerusumik atuarsinnaavutit: Qimminut qimuttunut nakorsaatit.

Uumasuutitaannginnermi pingaaruteqarpoq nunatsinni piffinni arlalinni uumasut nakorsaqannginnera ilisimassallugu. Taamaattumik uumasuutit napparsimalersimappat ajoqusersimappalluunniit nuup avataani uumasut nakorsaanniit qanimut ikiorserneqarnissamik naatsorsuuteqarsinnaanngilatit.

Ullumikkut nunatsinni uumasunut nakorsiartarfik kisiartaavoq, tassa Donnas Dyreklinik Nuummiittoq.

Nunatsinni Donnas Dyreklinik uumasunut tamanut ikiuinissaminik neqerooruteqartarpoq. Nuummi najugaqaruit nakorsiartitsinerit, katsorsaanerit pilattaanerillu amerlanerit neqeroorutigisinnaavaat. Uumasuutit napparsimalersimappat nuullu avataani najugaqarlutit, Donnas Dyreklinik-imit siunnersorneqarniarlutit sianerfigisinnaavatit e-mailerlufigalugilluunniit.

Malugiuk klinikki namminersortuummat. Taamaammat nakorsiarneq, misissortinneq katsorsartinnerlu akeqassapput. Nunatsinni Uumasut Nakorsaannut akiligassanut tapiiffigineqarnissamik qinnuteqartoqarsinnaanngilaq.

Donnas Dyreklinik-imut paasissutissat amerlanerusut uani atuarsinnaavatit

Misilillugu uumasunut nakorsiartarfinnut Danmarkimiittunut ikiortinniarlutit saaffiginnissinnaavutit. Malugiulli uumasut nakorsaat Danmarkimiittut uumasunut katsorsaatinik nassissinnanngimmatsit.
Qimmit qitsuillu perlerornermut akiuussusertissimanissaat nunatsinni inatsisitigut piumasaqaataavoq. Nunatsinni teriannissat uumasullu nujuartat amerlasuut perlerornermik nappaateqartarmata inunnullu tunillaasinnaammata qimmit qitsuillu tamaasa akiuussusertittassapput.

Uumasuutivit tunillatsissimanissaanut perlerortumilluunniit qanillisaqarsimasinnaanissaanut ernumaguit qanoq iliornissannut paasissutissat uani atuarsinnaavatit. Uumasut nappaatai inunnut tunillaassorsinnaasunut nalunaarutiginninneq (Perlerorneq, Rabies).

Qimmit siullerpaamik perlerornermut akiuussutissamik kapineqartassapput qaammatit sisamat arfinillillu akornanni utoqqaatigileraagamik, taassumalu kingorna ukiut pingasukkaarlugit.

Qimmit parvovirusimut qimmillu nappaataannut aamma akiuussusertissimassaaq. parvovirusimut qimmillu nappaataat tuniluutiasuararsuupput ajornerpaagaangamilu toqussutaasinnaallutik. Qimmit sap.ak. 12-inik sap.ak. 16-inik utoqqaassuseqaleruni siullermeerluni akiuussusertissinnaavoq ukiumillu ataatsimik utoqqaatigilerpat. Tamatumalu kingorna qimmeq ukiut pingasukkaarlugit kapitittassaaq.

Nuummiikkuit qimmit akiuussusertinniarlugu Donnas Dyreklinik saaffigissavat. Nuuk avataaniikkuit kommuni saaffigissavat.
Uumasuutit napparsimalerpat ajoquserpalluunniit isumaginissaanut illit akisussaasuuvutit. Naalliullunilu toqunneqartariaqalerpat tamanna aamma illit akisussaaffigissavat.

Eqqaamajuk uumasoq saamanerpaat napparsimanermini anniarnerminiluunniit pissusaa allanngorsinnaammat. Eqqissisimasumik saamasumillu oqaluuttuaannaruk. Uumasup ersigilinnginnerussammatit arriitsumik qanillattoruk ajornanngippallu isaatigut toqqaannaq isiginaveersaarlugu.

Uumasoq napparsimalersimappat siunnersortinniarlutit uumasup nakorsaata attavigineqarnissaa isumatusaarneruvoq. Donnas Dyreklinik nuummiittoq Danmarkimiluunniit klinik-i namminersortoq arlaat attavigisinnaavat. Uumasut nakorsaata uumasuutinnut suna pitsaanerpaanersoq siunnersorsinnaassavaatsit. Ilaatigut uumasup toqunneqaannarnissaa iliuusissatuaasinnaavoq.

Nuummi Donnas Dyreklinikkimi uumasuutit toqutsissinnaavat. Nuup avataaniikkuit illit nammineq uumasuutit anniarani isumannaatsumik toqunneqarnissaa isumagissavat, tassani kommunip qimminik nakkutilliisui ikiuussinnaapput.

Qimmeq aallaallugu toqunneqarneratigut naalliutsinneqannginnerussaaq. Toqutsisussaq aallaat isumannaatsumik atorsinnaaneraa illoqarfiullu avataani toqutsineq pinissaa illit qulakkiigassarivat. Nunatsinni piniartut amerlammata qimmiutit nammineq toqukkusunngikkukku ikiorneqarsinnaanissat ilimanarpoq.

Kommunit ilaanni toqutsinissamut ikiuisoqarsinnaavoq. Paasisaqarnerorusukkuit kommunit attavigiuk.

Uannga allanneqarpoq: Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarnermut Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfik (UNIO)

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Danmark

Oqarasuaat: (+45) 72 27 69 00

Ammasarfii
Ataasinngorneq - Sisamanngorneq: 09.00 - 16.00
Tallimanngorneq: 09.00 - 15.00

Annertunerusumik attaveqarnissamut paasissutissat
Kalaallit Nunaata Sinniisoqarfia
Strandgade 91
Postboks 2151
1401 København K
Danmark

Oqarasuaat: (+45) 32 83 38 00
Fax: (+45) 32 83 38 01
E-mail: info@ghsdk.dk
Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaaffik (UNIO)
Postboks 269
Noorlernut 4, st.
3900 Nuuk

Oqarasuaat: (+299) 34 50 00
E-mail: uumasut@nanoq.gl

Saaffigineqartut tamarmik Kalaallit Nunaanni Uumasunut Nakorsaqarfik Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfimmut siullermeersumik uunga nassiunneqassapput uumasut@nanoq.gl

Nuummi Uumasut Nakorsaqarfia Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfik

Uumasut nakorsaat
Pernille Sofie Østergaard
Oqarasuaat: (+299) 345652
E-mail: peso@nanoq.gl

 

Nuummi Uumasut Nakorsaqarfia Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfik

Uumasut nakorsaattut pisortaq
Anna Jespersen
Oqarasuaat: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl

Uumasut nakorsaat
Stella Ege Kristensen
Oqarasuaat: (+299) 34 53 90
E-mail: sekr@nanoq.gl

 

Nuummi Uumasut Nakorsaqarfia Inuussutissalerinermullu Oqartussaqarfik

Uumasut nakorsaattut pisortaq
Anna Jespersen
Oqarasuaat: (+299) 34 53 53
E-mail: ajes@nanoq.gl
Innuttaasumut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Innuttaasumut isilerputit. Suliffeqarfiutilimmut nuunniaruit, qulaani ‘Suliffeqarfiutilimmut’ toqqassavat.