airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grundtilskud til lokal radio- og tv-virksomhed – Ansøgning om

Grundtilskud til lokal radio- og tv-virksomhed – Ansøgning om

Selvstyret har interesse i at opretholde de lokale radio- og tv-virksomheder på grund af deres sociale og kulturelle værdi. Derfor støtter Selvstyret de lokale medier blandt andet igennem grundtilskud til driften af lokale radio- og tv-stationer.


Betingelser for at søge
For at kunne søge om grundtilskud, skal man

  • være en lokal radio- og tv-virksomhed
  • have en gyldig sendetilladelse
  • sende radio- eller tv-udsendelser


Ansøgning
Vil I som lokal radio- og tv-virksomhed søge om grundtilskud, skal I udfylde et ansøgningsskema. I kan finde ansøgningsskemaet her på siden under bilag.

Sammen med ansøgningsskemaet skal I vedlægge:

  • Budget for det kalenderår tilskuddet strækker sig over
  • Målsætnings- og handlingsplan for det kalenderår tilskuddet strækker sig over, hvis I det foregående år har modtaget tilskud på 150.000 kr. eller mere fra Selvstyret


Budgettet samt målsætnings- og handlingsplanen skal være underskrevet af bestyrelsesformanden og mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

I skal sende ansøgningen til:

STTK
P.O. Box 559
3900 Nuuk
Grønland

Ansøgningsfristen er 5. januar hvert år.


Betingelser for udbetaling
Bevilgede tilskud gælder for hele året og udbetales kvartalsvis. For at kunne få udbetalt tilskuddet, skal I:

  • Sende en årsberetning om det foregående kalenderår, som er underskrevet af den samlede bestyrelse, til STTK. STTK skal have årsberetningen senest 1. juni
  • Sende en opgørelse over jeres sendeflade til STTK. STTK skal have opgørelsen senest den 5. i hver måned
  • Sende årsregnskabet fra det foregående år, som er godkendt og underskrevet af den samlede bestyrelse, til STTK. STTK skal have årsregnskabet senest 1. juni


Hvis I det foregående år har modtaget tilskud på 150.000 kr. eller mere fra Selvstyret, skal regnskabet være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Hvis I det foregående år har modtaget tilskud på mindre end 150.000 kr. fra Selvstyret, skal regnskabet være revideret af en intern eller en registreret revisor.

Revisionsprotokollatet skal underskrives af den samlede bestyrelse og lægges ved årsregnskabet.


Bemærk
Størrelsen af grundtilskuddet afhænger af antallet af ansøgere.

Du skal huske at meddele ændringer af programvirksomheden.

Bevilget tilskud udbetales ikke af departementet, men af Selvstyrets centrale regnskabsafdeling (DCR).

Departementet for Uddannelse, Kultur, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl