Selvstyrets tilskud til lokal radio- og tv-virksomhed – Generelt om

Selvstyret har interesse i at opretholde de lokale radio- og tv-virksomheder på grund af deres sociale og kulturelle værdi. Selvstyret har derfor oprettet 4 tilskudsordninger:

  • Organisationstilskud til driften af Sammenslutningen af lokale radio- og tv-stationer (STTK)
  • Kursustilskud til medarbejdere på lokale radio- og tv-stationer
  • Grundtilskud til driften af lokale radio- og tv-stationer
  • Produktionstilskud til lokale tv-stationer


Organisationstilskud til driften af STTK bevilges direkte fra Selvstyret til STTK. De lokale radio- og tv-virksomheder kan altså ikke søge om organisationstilskud.

Kursustilskud bevilges direkte fra Selvstyret til STTK til afvikling af kurser for medarbejdere på de lokale radio- og tv-stationer. De lokale radio- og tv-virksomheder kan altså ikke søge Selvstyret om kursustilskud.

Grundtilskud kan søges af de lokale radio- og tv-stationer hos STTK. Tilskuddet gives til driften af de lokale radio- og tv-virksomheder.

Du kan læse mere om, hvordan man søger om grundtilskud under relaterede artikler.

Produktionstilskud kan søges af de lokale tv-stationer direkte hos Selvstyret. Der kan søges tilskud til egenproducerede udsendelser, der er redigerede og udsendt 1. gang i det forudgående kvartal.

Du kan læse mere om, hvordan man søger om produktionstilskud under relaterede artikler.


Bemærk
Hvis du vil oprette en lokal radio- eller tv-station, skal du være opmærksom på, at det kræver 2 tilladelser. En sende- og en frekvenstilladelse. Du kan læse mere herom under relaterede artikler.

Du kan ikke søge om tilskud til at starte en ny radio- eller tv-station fra Selvstyret.

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.