Idrætstilskud – fra kommunerne

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Idrætstilskud – fra kommunerne
Idrætsforeninger kan have mange udgifter til f.eks. leje af hal og rejseaktiviteter. Nogle idrætsforeninger kan have svært ved at dække sådanne udgifter på egen hånd, da deres indtægt normalt primært kommer fra medlemsgebyr.

Da kommunerne gerne vil støtte idrætten, kan idrætsforeninger søge kommunerne om tilskud.
Kommunernes idrætstilskud kan gives som:

  • Tilskud til idrætsrejser i forbindelse med deltagelse i Grønlandsmesterskaberne
  • Månedligt tilskud til leje af idrætshal
  • Årligt trænertilskud

Som regel kan man ikke søge om tilskud til allerede afholdte udgifter. Det betyder, at man skal søge om tilskud i god tid inden, man skal bruge pengene.

Udbetaling og bevilling
I nogle kommuner gives tilskuddet, før I har betalt for udgifterne. I nogle tilfælde får I tilskuddet, så snart jeres ansøgning er godkendt, det kan f.eks. være i forbindelse med tilskud til rejseudgifter.

I andre kommuner gives tilskuddet som en bevilling. Det betyder, at I selv skal dække udgifterne, og at kommunen først betaler tilskuddet, når I kan dokumentere, at I har brugt pengene til formålet. Det kan f.eks. være ved leje af hal, f.eks. en huslejeregning – før tilskuddet udbetales. Som regel sender hallen regningen for leje af hallen til både jer og kommunen, som herefter betaler tilskuddet direkte til hallen.

Bemærk
Bruger I ikke hele det tilskud, I har fået, skal I betale det resterende beløb tilbage til kommunen. Det kan f.eks. være, hvis I har fået tilskud til en rejse, som I ikke gennemfører, eller hvis I ikke har brugt hallen det antal timer, I har lejet den.

Det betyder, at I har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer, som har indflydelse på tilskuddet.

Hvis I har spørgsmål vedrørende ansøgning, skal I kontakte jeres kommune.

Hvis I har spørgsmål vedrørende loven, skal I kontakte:

Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.