Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Idrætstilskud – Ansøgning om

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Nogle idrætsforeninger kan have svært ved at dække deres udgifter til f.eks. husleje og rejseaktiviteter. Da kommunerne gerne vil støtte idrætten, kan idrætsforeninger søge kommunerne om tilskud til rejseaktiviteter, trænerhonorarer og til leje af hal.

Som regel kan man ikke søge om tilskud til allerede afholdte udgifter. Det betyder, at man skal søge om tilskud i god tid inden, man skal bruge pengene.


Udbetaling
I nogle tilfælde får I tilskuddet, så snart jeres ansøgning er godkendt. Det kan f.eks. være i forbindelse med tilskud til rejseudgifter.

I andre tilfælde får I tilskuddet som en bevilling. Det kan f.eks. være ved leje af hal. Det betyder, at kommunen skal have dokumentation – f.eks. en huslejeregning – før tilskuddet udbetales. Som regel sender hallen regningen for leje af hallen til både jer og kommunen, som herefter betaler tilskuddet direkte til hallen.


Bemærk
Bruger I ikke hele det tilskud, I har fået, skal I betale det resterende beløb tilbage til kommunen. Det kan f.eks. være, hvis I har fået tilskud til en rejse, som I ikke gennemfører, eller hvis I ikke har brugt hallen det antal timer, I har lejet den.

Det betyder, at I har pligt til at oplyse, hvis der sker ændringer, som har indflydelse på tilskuddet.

I kan læse mere om idrætstilskuddet under relaterede artikler.

Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.