Kultur og idrætstilskud – Generelt om

Kommunerne og Selvstyret råder over en række puljer og tilskudsordninger, der har til formål at støtte foreninger og arrangementer inden for kultur og idrætsområdet. Det betyder, at du kan søge Kommunen og Selvstyret om økonomisk tilskud, til at drive en forening eller afholde arrangementer.

Det kan til tider være svært at afgøre, om en forening eller et arrangement er kulturelt eller inden for idrættens verden. Har du søgt om tilskud, er det kommunen eller Selvstyret, der vurderer og afgør, om foreningen eller arrangementet er inden for de rigtige rammer og om du dermed kan få støtte. Idrætsforeninger og kulturelle foreninger kan f.eks. være foreninger, der beskæftiger sig med:
 • Kunst
 • Musik
 • Teater
 • Dans
 • Film og tv
 • Litteratur
 • Idræt
 • Almene kulturelle aktiviteter såsom byvandring

Ligeledes er kulturelle og sportslige arrangementer, arrangementer der handler om f.eks. et af ovenstående.

Der er stor forskel på de enkelte puljer og tilskudsordninger. Der kan f.eks. være forskel på:
 • Hvem der kan søge
 • Hvad du kan søge om tilskud til
 • Hvor meget du kan søge om tilskud til
 • Hvordan og hvornår du skal søge om tilskud
 • Hvilke betingelser dit arrangement skal leve op til
 • Behandlingstiden
 • Andre krav

Bemærk
Hvis du får tilskud til bestemte arrangementer, skal du lave regnskab for at dokumenterer at pengene er blevet brugt til formålet.

Du skal søge i god tid, da det kan tage lang tid at behandle din ansøgning.

Du kan læse mere om de enkelte puljer under relaterede artikler.
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.