Museer – Fredede og bevaringsværdige bygninger

Bygningskulturen befinder sig i det offentlige rum, som omgiver os i det daglige. Vi ser den hver dag og det er den mest synlige del af vores kulturarv. Derfor har vi et fælles ansvar for at passe på bygningskulturen.

Der findes både fredede og bevaringsværdige bygninger.


Fredede bygninger
En fredet bygning er en bygning, der har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om forskellige perioder i landets historie.

Grønlands National Museum & Arkiv (NKA) har på vegne af Selvstyret ansvaret for de fredede bygninger.

En fredning kan gælde hele bygningen, ude som inde, og der er klare regler for, hvordan du må vedligeholde den. Derfor skal du kontakte NKA, hvis du skal foretage arbejde på en fredet bygning udover almindeligt vedligehold. NKA kan rådgive dig om valg af materialer og arbejdsmetoder.

Vi har et fælles ansvar for at passe på bygningskulturen. Medmindre du ejer eller bruger de bygninger, som du ønsker fredet, kan du foreslå dit lokalmuseum, din kommune eller en forening med fredningsinteresser at frede bygningen. Ejer eller bruger du en bygning, som du ønsker fredet, kan du kontakte Grønlands Nationalmuseum. For at NKA kan vurdere forslaget, skal du indsende:

  • Ind- og udvendige fotos af bygningen
  • Andre oplysninger, der har betydning for fredningsvurderingen

Bygningen skal være så væsentlig, at den skønnes at have national betydning.


Bevaringsværdige bygninger
Bevaringsværdige bygninger fortæller om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie på et lokalt plan.

Kommunen har ansvaret for de bevaringsværdige bygninger. Derfor er de også udpeget i kommuneplanen eller i en bevarende lokalplan. Når kommunen udvælger bevaringsværdige bygninger, tager de blandt andet højde for:

  • Den arkitektoniske værdi; bygningens proportionering, facaderytme og arkitektoniske omhu og detaljering
  • Samspillet mellem form, funktion og materialevalg

Når en bygning udpeges som bevaringsværdig, gælder det kun bygningens ydre. Derfor skal du kontakte kommunen, hvis du skal vedligeholde eller istandsætte det ydre af et bevaringsværdigt hus. Du må ikke igangsætte arbejdet, inden du har fået kommunens godkendelse.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.