Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Ansøg om kunstneriske arbejdslegater

Ansøg her

Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik støtter kunstlivet i Grønland og giver derfor mulighed for kunstnere, at søge om arbejdslegat der skal sikre kunstneren en fast månedlig indkomst.

De kunstneriske arbejdslegater uddeles primært til professionelle udøvende kunstnere. Det er også muligt for lovende kunstnere, der ønsker at realisere deres værk, at søge om arbejdslegater.

Ansøgerne skal have fast bopæl i Grønland og beskæftige sig med én eller flere af disse genre:

 • arkitektur
 • billedkunst
 • film
 • kunstnerisk håndværk og design
 • litteratur
 • musik
 • scenekunst

Modtagere af arbejdslegater har pligt til at aflevere et regnskab for bevilgede tilskud. Legaterne kan kræves tilbage, hvis pengene ikke anvendes til at udføre kunstnerisk virke.

Klik her for at læse om retningslinjer for ansøgning

Arbejdslegaterne tildeles á 26.000 kr. pr. måned.

Vil du søge om Kunstneriske arbejdslegater, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om Kunstneriske arbejdslegater online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl

Klik her for at hente ansøgningsskema til kunstneriske arbejdslegater

Bemærk
Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Der er sagkyndige som vurderer inden for deres respektive kunstområde de indkomne ansøgninger og laver på baggrund heraf indstillinger til Grønlands Kunstfonds bestyrelse om tildeling af tilskud, herunder om tilskuddets form, størrelse og tidsrum.

Bestyrelsen tildeler tilskud på baggrund af indstillinger fra de sagkyndige. Bestyrelsen er ikke bundet af de sagkyndiges indstillinger.

Der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for, at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene. Overholder du ikke ansøgningsfristen vil du som regel få afslag.

Modtagere af arbejdslegater skal til Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik indsende et underskrevet regnskab for tilskuddets anvendelse senest 3 måneder efter projektets gennemførelse.

Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • Tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne modtage tilskud.
 • Tilskudsmodtageren ikke efterkommer eventuelle vilkår for tilskudsbevillingen.
 • Ansøger har afgivet urigtige oplysninger.
 • Tilskudsmodtager har nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab.

 

Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj, 1. august og 1. november.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Grønlands Kunstfond
c/o Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.