Du kan stadig ikke hente din bopælsattest. Du kan heller ikke få dit barn skrevet op til en dagsinstitutionsplads eller meldt ud af en daginstitution, eller få skrevet op på en venteliste. Kommunerne ejer disse selvbetjeningsløsninger. Har du spørgsmål omkring disse, skal du derfor henvende dig til din kommune.

Ansøg om tilskud fra Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik

Ansøg her

Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik gør det muligt for kunstnere at søge om tilskud til at gennemføre deres aktiviteter og projekter.

Tilskud fra Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik kan søges af:

 • Enkeltpersoner
 • Organisationer
 • Grupper
 • Institutioner

Tilskuddene gives primært til professionelle, skabende og udøvende kunstnere med fast bopæl i Grønland. En professionel kunstner er i denne sammenhæng en kunstner, der er uddannet inden for eller har stor erfaring inden for sin kunstgren.

Tilskuddene kan også gives til andre projekter med et højt kunstnerisk niveau. Du/I kan ikke få tilskud til:
 • Aktiviteter, der må forventes at kunne afholdes inden for ansøgerens almindelige budget.
 • Aktiviteter der allerede er igangsat ved ansøgningsfristen, medmindre der er tale om refusion.
 • Etablering og drift af hjemmesider.
 • Uddannelser og kurser.
 • Køb af værktøj, redskaber, instrumenter, inventar, pc og software, jf. dog stk. 2
 • Genudgivelser, herunder bøger og cd’er.
  Stk. 2. Tilskud kan ydes til køb af værktøj og redskaber, hvis dette er af afgørende betydning for produktion eller udførelse af værket.

Klik her for at læse om retningslinjer for ansøgning

Det er gratis at sende en ansøgning.

Vil du søge om tilskud fra Eqqumiitsuliornermut Aningaasaateqarfik, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Hvis du har spørgsmål til kravene til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke på telefon: (+299) 34 57 44 eller e-mail: ikin@nanoq.gl.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om tilskud online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl.

Klik her for at hente ansøgningsblanketten til Eqqumiitsuliornermik Aningaasaateqarfik

Bemærk
Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Der er sagkyndige som vurderer inden for deres respektive kunstområde de indkomne ansøgninger og laver på baggrund heraf indstillinger til Grønlands Kunstfonds bestyrelse om tildeling af tilskud, herunder om tilskuddets form, størrelse og tidsrum.

Bestyrelsen tildeler tilskud på baggrund af indstillinger fra de sagkyndige. Bestyrelsen er ikke bundet af de sagkyndiges indstillinger.

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

For et projekttilskud under kr. 150.000 er der ikke krav om revision. Et regnskab
underskrevet af tilskudsmodtager er tilstrækkeligt.

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor, hvis der er modtaget mindst kr. 150.000 i tilskud.

Bevilgede tilskud kan kræves helt eller delvist tilbagebetalt, hvis:

 • Tilskudsmodtageren ikke længere opfylder betingelserne for at kunne modtage tilskud.
 • Tilskudsmodtageren ikke efterkommer eventuelle vilkår for tilskudsbevillingen.
 • Ansøger har afgivet urigtige oplysninger.
 • Tilskudsmodtager har nægtet at fremsende relevante oplysninger, herunder regnskab.

 

Ansøgningerne skal sendes inden fristerne:

 • 1. februar
 • 1. maj
 • 1. august
 • 1. november

Ansøgning om refusion af musikproduktionsomkostninger for 4. kvartal i 2021 skal indgives senest den 1. februar 2022.

Skrevet af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Grønlands Kunstfond
c/o Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.