airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Det kan ofte være dyrt at producere film – det gælder fra dokumentar- til fiktionsfilm såvel som kunstneriske genre. Derfor har du mulighed for at søge om tilskud til at producere film i genrene:

• Fiktion
• Dokumentarfilm med særlig vægt på det kunstneriske udtryk
• Almindelige dokumentarfilm

Tv-udsendelser er ikke medtaget i denne tilskudsordning.

 

 

Betingelser

Midlerne kan søges af ansøgere med bopæl i Grønland, fortrinsvis til professionelle filmmagere. En herboende film producent kan være i samproduktion eller co-produktion med samarbejdspartner i norden eller andet land.

Ansøgning

Vil du søge om støtte til et filmprojekt, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.


Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om kulturmidler online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du aflevere den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl

 

Procedurer

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Overholder du ikke ansøgningsfristen vil du som regel få afslag.

 

Regnskabspligt

Har du fået bevilget et tilskud, har du pligt til at aflevere et regnskab til departementet, som registrerer om du har brugt tilskuddet til formålet. Midlerne kan helt eller delvis kræves tilbage, hvis:

• Du får overskud eller
• Du ikke anvender pengene til formålet

Har du modtaget tilskud over 150.000 skal der anvendes registeret revisor.

 

Frister

Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj og 1. september.
Klage
Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.