Grønlandsksprogede bøger

Ansøg her

Forfattere og forlag der ønsker at udgive en bog eller bøger har mulighed for at søge om tilskud fra Naalakkersuisuts Kulturmidler.

Selvstyrets Kulturmidler kan søges af:
• Enkeltpersoner
• Organisationer/grupper
• Forlag

Tilskud ydes fortrinsvis til at fremme bøger forfattet på grønlandsk, især børne- og ungdomslitteratur. Der kan ydes tilskud til bøger der er oversat til grønlandsk. Desuden kan der søges midler til andre aktiviteter som udgivelse af lydbøger, forfatterkurser mv.

Man kan ikke få tilskud til:
• At dække underskud på aktiviteter der er i gang
• At købe f.eks. værktøj, redskaber, inventar, instrumenter, pc og software
• At renovere eller nybyggeri

Du har pligt til at aflevere et regnskab for bevilgede tilskud. Midlerne kan kræves helt eller delvis tilbage, hvis:
• Der er overskud
• Aktiviteten ikke bliver til noget eller hvis tilskuddet ikke bliver brugt til formålet

Hvis du har modtaget mere end 150.000 kroner, skal der anvendes en registreret revisor.

Vil du søge om støtte til at udgive en bog eller bøger, skal du udfylde et ansøgningsskema samt et budgetskema.

Hvis du har et NemID
Hvis du vil søge om midler til din bog skrevet på grønlandsk udgivelse kan du gør det online ved at bruge en NemID.

Hvis du ikke har NemID
Hvis du vil søge om midler til din bog udgivelse ved, skal du udfylde blanketten sammen med de nødvendige bilag, udskriv og send det til: ikin@nanoq.gl

Eller

Du kan udskrive blanketten, herefter udfylde blanketten og send til e-mail ikin@nanoq.gl

Bemærk at man ikke kan sende ansøgning via fax.

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Hvis ansøgningsfrist ikke bliver overholdt, vil din ansøgning blive afslået.

Ansøgningsfristen er 1. februar, 1. maj og 1. september.

Ikke forbrugte midler ved tidligere ansøgningsfrister overgår til næste pulje inden for samme år.

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

Uddannelse, Kultur, Idræt, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl
Borger

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Borger. For at skifte til Erhverv, tryk på 'Erhverv' i toppen af siden.