airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Kunstnere kan ofte have svært ved at skaffe de økonomiske midler til at opretholde deres virke. Selvstyret ønsker at støtte kulturlivet i Grønland, derfor har udøvende kunstnere mulighed for at søge Selvstyret om kulturelle arbejdslegater, der sikrer kunstneren en fast månedlig indkomst.

 

Betingelser

De kulturelle arbejdslegater uddeles til professionelle, udøvende og skabende kunstnere med fast bopæl i Grønland, der arbejder inden for:
• billedkunst
• litteratur
• scenekunst
• tonekunst (sang og musik)
• filmkunst
• kunsthåndværk
• kunstnerisk formgivning

Du har pligt til at aflevere et regnskab for bevilgede tilskud. Legaterne kan kræves tilbage, hvis du ikke anvender pengene til at udføre dit kunstneriske virke.

 

Takster

Legaterne kan tildeles i op til 1 år ad gangen og uddeles som månedlige legatportioner på 22.000 kr.

 

Ansøgning

Vil du søge om Kulturelle arbejdslegater, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til kulturelle arbejdslegater (Word)

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om kulturmidler online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl.

 


Procedurer

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

 

Frister

Ansøgningsfristerne er 1. februar, 1. maj og 1. september.

 

Klage

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

 

Relaterede artikler