airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Kunstnere kan ofte have svært ved at skaffe de økonomiske midler til at skabe deres værker. Selvstyret ønsker at støtte kulturlivet i Grønland, derfor har udøvende kunstnere mulighed for at søge om tilskud fra Selvstyrets Kulturmidler til at gennemføre deres aktiviteter og projekter.

Du kan søge om tilskud til almen kulturel virksomhed fra tips- og lottomidlernes pulje C. Du kan læse mere herom under relaterede artikler.

 

Betingelser

Selvstyrets Kulturmidler kan søges af:
• Enkeltpersoner
• Organisationer
• Grupper
• Institutioner

Kulturmidlerne gives primært til professionelle, skabende og udøvende kunstnere med fast bopæl i Grønland. En professionel kunstner er i denne sammenhæng en kunstner, der er uddannet inden for eller har stor erfaring inden for sin kunstgren.

Derudover kan idrætsklubber søge om tilskud til dækning af kunstnernes rejseomkostninger i forbindelse med klubbernes arrangementer.

Midlerne kan også gives til andre projekter med et højt kunstnerisk niveau.

Man kan ikke få tilskud til:
• At dække underskud eller aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
• At købe f.eks. værktøj, redskaber, inventar, instrumenter, pc og software
• At renovere eller bygge nyt

Ansøgninger eller bilag, som er modtaget efter en ansøgningsfrists udløb bliver ikke taget i betragtning ved behandlingen af ansøgninger om tilskud fra Selvstyrets Kulturmidler.

 

Ansøgning

Vil du søge om støtte fra Selvstyrets Kulturmidler, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til kulturmidlerne (word dokument)
Ansøgningsskema til kulturmidlerne (pdf-fil dokument)

Budgetskema til ansøgningsskema (excel dokument)
Budgetskema til ansøgningsskema (pdf-fil dokument)

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Hvis du har spørgsmål til kravene til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur, Kirke på telefon: (+299) 34 57 44 eller e-mail: ikin@nanoq.gl.

Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du søge om kulturmidler online.

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl.

 


Procedurer

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

 

Ændring

Du har pligt til at aflevere et regnskab for bevilgede tilskud. Midlerne kan kræves helt eller delvis tilbage, hvis:
• Der er overskud
• Aktiviteten ikke bliver til noget

 

Frister

Ansøgningsfristen er 1. februar, 1. maj og 1. september.

Ikke forbrugte midler ved tidligere ansøgningsfrister overgår til næste pulje inden for samme år.

 

Klage

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

 

Relaterede artikler