airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Ansøg om Selvstyrets Kulturmidler

Ansøg om kulturmidler

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Ansøg om Selvstyrets Kulturmidler
Kunstnere kan ofte have svært ved at skaffe de økonomiske midler til at skabe deres værker. Da Selvstyret ønsker at støtte kulturlivet i Grønland, har udøvende kunstnere derfor mulighed for at søge om tilskud fra Selvstyrets Kulturmidler til at gennemføre deres aktiviteter og projekter.

Man kan ikke få tilskud til:
  • At dække underskud eller aktiviteter, der er påbegyndt før ansøgningsfristen
  • At købe f.eks. værktøj, redskaber, inventar, instrumenter, pc og software
  • At renovere eller bygge nyt

Betingelser for ansøger
Selvstyrets Kulturmidler kan søges af:
  • Enkeltpersoner
  • Organisationer
  • Grupper
  • Institutioner

Kulturmidlerne gives primært til professionelle, skabende og udøvende kunstnere med fast bopæl i Grønland. En professionel kunstner er i denne sammenhæng en kunstner, der er uddannet inden for eller har stor erfaring inden for sin kunstgren.

Midlerne kan også gives til andre projekter med et højt kunstnerisk niveau.

Ændring i sagsbehandlingen ved ansøgninger om tilskud fra Selvstyrets Kulturmidler
Fra og med den 1. september 2016 vil ansøgninger eller bilag, som er modtaget efter en ansøgningsfrists udløb ikke blive taget i betragtning ved behandlingen af ansøgninger om tilskud fra Selvstyrets Kulturmidler.

Dette betyder at ansøgninger, som ved ansøgningsfristens udløb ikke lever op til de formelle krav, ikke kan få bevilget tilskud. Fremover er det derfor vigtigt at sikre sig, at ansøgningen opfylder alle krav før den indsendes.

Hvis du har spørgsmål til kravene til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke på telefon: (+299) 34 50 00 eller e-mail: ikiin@nanoq.gl

Ansøgning
Vil du søge om støtte fra Selvstyrets Kulturmidler, skal du udfylde et ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til kulturmidlerne (word dokument)
Ansøgningsskema til kulturmidlerne (pdf-fil dokument)

Budgetskema til ansøgningsskema (excel dokument)
Budgetskema til ansøgningsskema (pdf-fil dokument)

Du kan se på ansøgningsskemaet, hvilke bilag du skal vedlægge ansøgningen.

Du kan sende din ansøgning pr. e-mail eller pr. post. Du skal sende ansøgningen med bilag til Departementet for Uddannelse, Kultur, forskning og Kirke.

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Ansøgningsfristen er 1. februar (op til 50% af midler), 1. maj (op til 15% af midler) og 1. september (op til 35% af midler).
Ikke forbrugte midler ved tidligere ansøgnings frister overgår til næste pulje inden for samme år.

Du skal regne med, at der går mindst 8 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

Bemærk
Overholder du ikke ansøgningsfristen eller har du ikke lagt alle de nødvendige bilag med, vil du få afslag.

Du har pligt til at aflevere et regnskab for bevilgede tilskud. Du skal aflevere pengene tilbage, hvis:
  • Der er overskud
  • Aktiviteten ikke bliver til noget

Du kan søge om tilskud til almen kulturel virksomhed fra tips- og lottomidlernes pulje C. Du kan læse mere herom under relaterede artikler.
Relaterede artikler
Departementet for Uddannelse, Kultur, og Kirke
Imaneq 4
Postboks 1029
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: ikin@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl