airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tilskud til udgivelse af grønlandsksprogede bøger

Ansøg om tilskud her

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Det kan være svært at udgive bøger i Grønland uden støtte. Selvstyret ønsker at støtte kulturlivet i Grønland, derfor har forfattere og forlag mulighed for at søge om tilskud fra Selvstyrets Kulturmidler til at udgive grønlandsksprogede bøger.

 


Betingelser

Selvstyrets Kulturmidler kan søges af:
• Enkeltpersoner
• Organisationer/grupper
• Forlag

Tilskud ydes fortrinsvis til at fremme bøger forfattet på grønlandsk og især til børne- og ungdomslitteratur. Der kan ydes tilskud til bøger, der er oversat til grønlandsk. Desuden kan der søges midler til andre aktiviteter som udgivelse af lydbøger, forfatterkurser
mv.

Man kan ikke få tilskud til:
• At dække underskud på aktiviteter der er i gang
• At købe f.eks. værktøj, redskaber, inventar, instrumenter, pc og software
• At renovere eller bygge nyt

Du har pligt til at aflevere et regnskab for bevilgede tilskud. Midlerne kan kræves helt eller delvis tilbage, hvis:
• Der er overskud
• Aktiviteten ikke bliver til noget eller hvis tilskuddet ikke bliver brugt til formålet

 

Ansøgning

Vil du søge om støtte fra Selvstyrets Kulturmidler til grønlandsksprogede bøger, kan du gøre det på 2 måder:

Hvis du har et NemID
Du skal have et NemID for at kunne benytte dig af online selvbetjening på sullissivik.gl. Du kan bruge det samme NemID, som du bruger til din netbank.

Læs mere og bestil NemID

Start Selvbetjening

Hvis du ikke har NemID
Har du ikke NemID, skal du sende den udfyldte blanket sammen med de nødvendige bilag til ikin@nanoq.gl

Du kan ikke sende ansøgningen på fax.

Hvis du har spørgsmål til kravene til en konkret ansøgning, kan du kontakte Departementet for Uddannelse, Kultur og Kirke på telefon: (+299) 34 50 00 eller e-mail: ikin@nanoq.gl

 

Procedurer

Du skal regne med, at der går mindst 6 uger, før din ansøgning er færdigbehandlet. Du skal derfor sørge for at få afklaret eventuelle spørgsmål og søge tilskud i god tid, inden du skal bruge pengene.

 

Frister

Ansøgningsfristen er 1. februar, 1. maj og 1. september.

Ikke forbrugte midler ved tidligere ansøgningsfrister overgår til næste pulje inden for samme år.

 

Klage

Du kan ikke klage over afgørelsen til ansøgningen, men du kan indbringe afgørelsen for domstolene.

 

Relaterede artikler