airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Registrering og afmelding af traktor og motorredskaber

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Traktorer og motorredskaber, der kører på veje, pladser og andre områder, som benyttes til almindelig færdsel skal være registreret og forsynet med nummerplade. Køretøjer, der anvendes ved ensomt beliggende bebyggelser, som f.eks. fåreholdersteder, skal også være registreret.

Traktorer og motorredskaber, der udelukkende kører på afspærrede områder, hvortil offentlig adgang er hindret, som f.eks. byggepladser, behøver ikke at være registreret. Ligeledes behøver køretøjer, der kun anvendes i øde områder ikke at være registreret. Anvendes køretøjet imidlertid også til at køre til eller fra det øde område, skal det være registreret.
Betingelser
Traktorer og motorredskaber kan kun registreres hvis:
  • De ikke er over 2,5 meter brede
  • De er ansvarsforsikrede
  • Politiet eventuelt har godkendt, at de er i forsvarlig stand
Afgift
Du skal i øjeblikket ikke betale afgift for registrerede traktorer eller motorredskaber. Hvis der senere skal betales vægtafgift, vil dette blive meldt ud af Selvstyret.
Registrering og afmelding
Registrering
For at registrere din traktor eller dit motorredskab skal du henvende dig til politiet. Du skal medbringe:
  • Køretøjet. Ved registreringen vurderer politiet om køretøjet er i forsvarlig stand. Politiet fokuserer særligt på lys, bremser, styretøj og tegngivningsapparat
  • Dokumentation for at køretøjet er ansvarsforsikret. Gyldig dokumentation:
    • Nyt forsikringsbevis
    • Eller police og kvittering for sidste indbetaling, der viser, at policen stadig er i kraft
  • En udfyldt og underskrevet registreringsblanket

Registreringsblanket

Bemærk at stelnummeret skal være rengjort og synligt ved forevisning til politiet.

Hvis du ikke bor i en by med politistation, kan du kontakte den nærmeste politistation og aftale, hvordan du får registreret din traktor eller dit motorredskab.

Afmelding
Hvis du ikke længere ønsker at have din traktor eller dit motorredskab registreret, skal du afmelde køretøjet. Det skal du f.eks. gøre, hvis du sælger det. Det er herefter den nye ejers pligt at registrere køretøjet i sit navn.

For at afmelde din traktor eller dit motorredskab skal du aflevere nummerpladen til politiet.

Har du ikke afmeldt din traktor eller dit motorredskab, inden du sælger dem, skal den nye ejer hurtigst muligt registrere traktoren eller motorredskabet i sit eget navn. Når den nye ejer har registreret traktoren eller motorredskabet i sit navn, sender politiet en meddelelse til dig om, at den ikke længere er registreret i dit navn. Har du ikke modtaget en meddelelse fra politiet kort efter du har solgt din traktor eller dit motorredskab, bør du derfor kontakte køberen.
Procedurer
Registreringsattest
Hvis politiet vurderer at alt er korrekt, udsteder politiet en registreringsattest til dig og sender en kopi til dit forsikringsselskab.

Dit forsikringsnummer eller policenummer fremgår af registreringsattesten.

Nummerplade
Sammen med registreringsattesten får du udleveret 1 nummerplader, som skal monteres foran på køretøjet.
Ændring
Hvis der sker ændringer i dine forhold, skal du henvende dig til den nærmeste politistation og få rettet oplysningerne i registreringsattesten.
Frister
Sker der et ejerskifte skal det snarest muligt og senest 3 uger efter ejer- eller brugerskiftet meddeles medmindre køretøjet inden afmeldes.
Klage
Der kan klages til den lokale politistation eller til Politimesteren i Grønland.