airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Indførselsafgift er penge, der skal betales for varer, der bliver indført til Grønland. Den slags afgift er det, der hedder indirekte skat.

Der er indførselsafgift på visse varer, der derfor betegnes som afgiftspligtige varer. Andre varer er toldfrie, dvs. du ikke skal betale indførselsafgift af dem. Der er desuden varer, der er helt forbudte at indføre.

Sender du afgiftspligtige varer til Grønland, er det den person, der modtager varen, som skal betale indførselsafgiften.

Der bliver foretaget indrejsekontroller af varer i Kangerlussuaq, i Narsarsuaq og i Kulusuk.
Takster
Der er indførselsafgift på visse varer, f.eks. på visse madvarer. Du kan se de præcise takster i skemaet ’Grønlandske indførselsafgifter’.

Grønlandske indførselsafgifter
Betaling
Du skal betale din indførselsafgift enten hos speditøren eller hos Skattestyrelsen. Du har 14 dage til at betale indførselsafgiften. Gør du ikke det, har Skattestyrelsen ret til at tilbageholde dine varer.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og ønsker du at indføre en større mængde alkohol og tobak, ud over den mængde, der er omfattet af reglerne om toldfri varer, skal du søge om en særlig indførselstilladelse fra Skattestyrelsen på forhånd. På samme måde har du mulighed for at få indførselsafgiften refunderet ved at ansøge hos Skattestyrelsen.
Toldfri varer
Toldfri varer skal du ikke betale indførselsafgift af. Der er helt klare regler for, hvilke varer der er toldfri og hvor meget af den enkelte vare, du må indføre til Grønland.

Skema over toldfri varer

Der er ikke indførselsafgift på både og reservedele til både.
Varer der er forbudte at indføre
Det er forbudt at indføre:
• Motorcykler
• Euforiserende stoffer (narkotika)
• Anabolske steroider (doping)
• Malt, humle og ekstrakter, der normalt kun anvendes til hjemmefremstilling af alkoholholdige drikke
• Varer, der er underlagt reglerne om Cites
Lovgivning
Du kan se lovgivning omkring indførselsafgift for varer på Skattestyrelsens hjemmeside.