airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Hvis du skylder penge til det offentlige, har du pligt til at kontakte Inddrivelsesafdelingen for at betale gælden, eller lave en aftale om at afdrage gælden.

Skylder du penge til det offentlige og tager du ikke kontakt til Inddrivelsesafdelingen, risikerer du, at op til 1/3 del af din nettoløn bliver taget til at betale eller afdrage på din gæld. Det kaldes tvangsinddrivelse.

Tvangsinddrivelse foregår ved, at Inddrivelsesafdelingen kontakter din arbejdsgiver, som er forpligtet til at samarbejde med Inddrivelsesafdelingen.
Ændring
Ændrer din situation og dermed din økonomi sig, hvis du f.eks. bliver alvorligt syg eller hvis du bliver arbejdsløs, skal Inddrivelsesafdelingen lave en ny vurdering af din betalingsevne.

Vurderer Inddrivelsesafdelingen, at du ikke længere er i stand til at klare dine nødvendige daglige udgifter, kan tilbageholdelsen af dele af din løn blive stoppet i en periode.

Bemærk
Festlige begivenheder, f.eks. jul, nytår, fødselsdage, konfirmation eller bryllup, giver ikke anledning til fritagelse for tvangsinddrivelse.
Lovgivning