airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Fradrag er et beløb, der bliver trukket fra din indkomst, inden det beløb, du skal betale skat af, bliver beregnet.

Der er mange forskellige former for fradrag. Nogle fradrag kommer automatisk med på din selvangivelse, andre skal du selv oplyse. Det er derfor vigtigt, at du altid kontrollerer din selvangivelse for at sikre, at alle oplysninger er med og at oplysningerne er korrekte.

Der er desuden en række specifikke regler for fradrag i forbindelse med pension, underholdsbidrag og faktiske udgifter, som du skal være opmærksom på, når du udfylder din selvangivelse.

Har du spørgsmål vedrørende dine fradrag, er du velkommen til at kontakte Skattestyrelsen.
Regler
Overordnet set gælder det at:
  • Du højst kan trække op til 15% af din lønindkomst fra
  • Du kun kan trække penge fra, du har betalt
  • Dit personlige fradrag bliver trukket fra slutopgørelsen

Pension
Hvis din arbejdsgiver betaler din pensionsordning, kan du ikke få fradrag for indbetaling til pension.

Underholdsbidrag
Hvis du ikke bor sammen med dine børn, men betaler underholdsbidrag til dem eller din tidligere ægtefælle, har du mulighed for at få fradrag for underholdsbidraget.

Faktiske udgifter
Hvis du har fradragsberettigede udgifter, der er højere end dit standardfradrag, kan du trække de faktiske udgifter fra. Du kan ikke fratrække både standardfradrag og faktiske udgifter.
Fradrag der automatisk kommer med på selvangivelsen
Følgende fradrag kommer automatisk med på selvangivelsen:
  • Standard personfradrag
  • Renter på gæld, f.eks. til grønlandske og danske banker og kreditinstitutter
  • Renter på gæld til ESU (ErhvervsStøtteUdvalget) og BSU (BoligStøtteUdvalget)
  • Fagligt kontingent til visse fagforeninger

De oplysninger Skattestyrelsen har, er blandt andet oplysninger fra arbejdsgivere, banker og kreditinstitutter.

Bemærk
Udgifter og renteudgifter af lån vedrørende fast ejendom, beliggende uden for Grønland, giver ikke fradrag.
Fradrag der ikke automatisk kommer med på selvangivelsen
Følgende fradrag kommer ikke automatisk med på selvangivelsen:
  • Renter på gæld hos private og renter på gæld i udlandet
  • Fagligt kontingent til visse fagforeninger
  • Bidrag og præmier til pensions- og livsforsikringsordninger med løbende livsvarige ydelser, såfremt indkomsten fra en arbejdsgiver i forvejen ikke er reduceret med bidraget