airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Et skattekort er det skema, som din arbejdsgiver bruger i forbindelse med udbetaling af din løn. Det er ud fra skattekortet, at din arbejdsgiver kan beregne, hvor meget du skal betale i skat.

Dit skattekort bliver lavet ud fra:
  • Din forskudsregistrering
  • Dit fradrag
  • Din skatteprocent

Du får automatisk tilsendt dit skattekort til din folkeregisteradresse i december måned. Mister du dit skattekort, skal du kontakte Skattestyrelsen for at få udleveret et nyt.

Elektroniske skattekort
Er der et kryds over dit Hovedkort, betyder det at din arbejdsgiver har anmodet Skattestyrelsen om et elektronisk skattekort for dig.

Har du flere jobs eller har skiftet arbejde for nylig, skal du sikre dig at din nuværende arbejdsplads har dit Hovedkort eller Bikort, hvad enten det er et elektronisk eller fysisk skattekort. Er du i tvivl så kontakt din arbejdsgiver og i det tilfælde din arbejdsgiver ikke har dit Hovedkort eller Bikort, skal du kontakte Skattestyrelsen for at få det udleveret. Uden dit skattekort kan din arbejdsgiver ikke lave det rigtige skattetræk af din løn. Det betyder, at din arbejdsgiver skal trække 45% af din løn, uden at anvende dine eventuelle fradrag.
Hovedkort, bikort og frikort
Et skattekort kan deles op i 3 typer:
  • Hovedkort, der normalt indeholder dit fradragsbeløb. Dit hovedkort skal afleveres til din arbejdsgiver
  • Bikort, der aldrig indeholder skattefrie fradragsbeløb. Har du flere arbejdsgivere, skal de alle sammen have forevist dit bikort
  • Frikort, der indeholder oplysning om den maksimale indkomst uden skattetræk. Du kan bruge dit frikort, hvis du ikke forventer at tjene mere end dit person- og standardfradrag
Særligt for fiskere og fangere
Er du fisker eller fanger, skal du bruge et særligt skattekort, der hedder et indhandlingstrækkort. Det kan du få ved at henvende dig hos Skattestyrelsen. Du skal aflevere dit indhandlingstrækkort til dit indhandlings- eller produktionssted. Indhandlingstrækkortet kan kun bruges ved indhandling til produktionsstedet.
Særligt for studerende
Begynder du på en uddannelse og har du arbejde ved siden af, skal du have et nyt skattekort. Du skal henvende dig til Skattestyrelsen for at få udfyldt et nyt forskudsskema og derved få et nyt skattekort.
Overførsel af ægtefælles fradrag til dit skattekort
Du har mulighed for at overføre din ægtefælles fradrag til dit skattekort, hvis din ægtefælle ikke forventer at bruge sine fradrag fuldt ud.

Det er ikke nødvendigt at ændre dit skattekort, hvis du bliver gift eller separeret – kun hvis du har overført dine eller ægtefællens fradrag til eller fra dit skattekort.
Ændring
Flytter du fra en kommune til en anden i Grønland i løbet af et skatteår, skal du henvende dig til Skattestyrelsen hurtigst muligt, så du kan få et nyt skattekort. Husk at videregive dit nye skattekort til din arbejdsgiver.

Flytter du til Grønland, skal du henvende dig til kommunen eller Skattestyrelsen for at få lavet og udleveret et skattekort.
Betaling af restskat
Er din restskat mindre end 18.000 kroner (inklusiv et gebyr på 6%), vil beløbet du skylder automatisk blive indregnet i dit skattekort for det kommende år. Det betyder, at du via fradraget på dit skattekort kommer til at betale din restskat til Skattestyrelsen.

Har du restskat der overstiger 18.000 kroner, skal du betale din gæld inden den 20. november.