airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
En slutopgørelse er en udregning af, om du har betalt for lidt eller for meget i skat. Det er Skattestyrelsen der regner dette ud ved at sammenligne din slutskat med summen af det, du har betalt i løbet af indkomståret. Din slutskat er din endelige skat, der er beregnet ud fra din skattepligtige indkomst.

Har du betalt for lidt i skat, får du en ekstra skatteregning, du skal betale. Det hedder restskat.

Har du betalt for meget i skat, får du penge tilbage. Det hedder overskydende skat.
Restskat
Restskat op til 18.000 kr. (16.981 kr. + 6% gebyr) vil blive indregnet i din forskudsregistrering for det kommende år. Det betyder, at du via dit skattekortfradrag kommer til at betale din restskat til Skattestyrelsen.

Hvis restskatten overstiger de 18.000 kr. vil restbeløbet, ud over indregningen i det kommende år, blive opkrævet fordelt over 3 rater.

Bemærk
Hvis du ikke ønsker at din restskat bliver indregnet i din forskudsregistrering, skal du betale den senest den 20. november.
Overskydende skat
Fra 1. januar 2017 er brug af check ophørt. Al udbetalinger foregår derfor via bankoverførsel. Skattestyrelsen vil i forbindelse med udbetalinger anvende de for Skattestyrelsen tilgængelige bankoplysninger i form af registrerings- og kontonummer.

I det tilfælde at bankoplysningerne ikke er tilgængelige for Skattestyrelsen i forbindelse med udbetaling, vil udbetalingen blive sat i bero. Skattestyrelsen foretager efterfølgende udbetalingen, når de relevante bankoplysninger i form af registrerings- og kontonumre er tilgået Skattestyrelsen.

Skylder du penge til det offentlige, vil din overskydende skat blive brugt til at betale din gæld. Du vil i den forbindelse modtage et modregningsbrev.
Se din slutopgørelse
Hvis du har et NemID
Har du NemID, kan du se din slutopgørelse via selvbetjeningsløsningen fra d. 21. august 2018. Tryk på selvbetjeningen og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Hvis du ikke har NemID
Du modtager din slutopgørelse i slutningen af august. Den vil blive sendt til din folkeregisteradresse.

Hvis du har mistet din slutopgørelse, kan du få en kopi udleveret ved henvendelse til Skattestyrelsen.
Frister
Restskatter der opkræves over 3 rater har betalingsfrist per 1. september, 1. oktober og 1. november.

Betaler du ikke restskatten rettidigt, tillægges der 1 % renter pr. ubetalt måned.

Hvis du ikke ønsker, at din restskat bliver indregnet i din forskudsregistrering, skal du betale den senest den 20. november.

Hvis du har oplyst dit kontonummer til Skattestyrelsen, vil din overskydende skat blive sat ind på din konto i slutningen af august. Du har mulighed for at oplyse dit kontonummer indtil d. 9. august 2016 via selvbetjeningen under ’stamoplysninger’, hvis du forventer at få overskydende skatter udbetalt.
Relaterede artikler
Skattestyrelsen
Skattestyrelsen - Maniitsoq
Postboks 69
3912 Maniitsoq

Telefon: 34 60 20
Fax: 32 20 42

Åbningstider:
Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: LUKKET
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00
Skattestyrelsen - Sisimiut
Guutaap Aqqutaa 5
Postboks 3560
3911 Sisimiut

Telefon: 34 60 20
Fax: 86 36 77
E-mail: tax@nanoq.gl

Åbningstider:
Mandag: 10.00 - 15.00
Tirsdag: 10.00 - 15.00
Onsdag: LUKKET
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 10.00 - 15.00