Alkoholbevilling

Udfyld skabelon her

Der findes specifikke oplysninger for din kommune.

Samtykkeerklæring
Samtykkeerklæringen for personer

Samtykkeerklæring for selskaber og foreninger

Bemærk
Gebyret for udstedelse af alkoholbevillinger er på 200 kroner.

En alkoholbevilling er en tilladelse til at sælge eller udskænke alkohol.

Foreninger, klubber eller virksomheder, der ønsker at sælge eller udskænke alkohol, skal have en alkoholbevilling.
Alkoholbevilling kan kun meddeles personer, der:
 • er fyldt 25 år
 • ikke er umyndiggjort eller under lavværgemål
 • ikke har udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at de ikke vil drive virksomheden på forsvarlig måde
 • ikke har modtaget ydelser eller påtaget sig forpligtelser under forhold som efter § 8 i Inatsisartutlov om alkohol er til hinder for meddelelse af bevilling
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige på 100.000 kr. eller derover, og ikke er under konkursbehandling eller rekonstruktion

For selskaber gælder yderligere, at:
 • alle medlemmer af selskabets direktion og halvdelen af bestyrelsen opfylder betingelserne
 • alle hæftende deltagere i interessentskaber opfylder betingelserne

Der må ikke sælges eller udskænkes alkohol til synligt berusede personer eller personer under 18 år. Dette skal fremgå tydeligt for kunder og gæster.

Der må ikke sælges eller udskænkes alkohol via en automat.

Efter kl. 20.00 har personer under 18 år ikke adgang til udskænkningssteder, medmindre de ledsages af forældre, værge eller anden myndig person.

Erhvervsmæssigt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke må kun ske fra lokaler eller udendørsarealer, der er indrettet til formålet, og som er godkendt dertil.

Foreninger, klubber m.v., der driver virksomhed, der har karakter af udskænkning, skal have en alkoholbevilling.

Det er ikke tilladt at annoncere, skilte med eller på anden måde udøve reklamevirksomhed for alkoholholdige drikke.

Ansøg om bevilling til salg af alkoholholdige drikke

Vil du, dit selskab eller forening søge om alkoholbevilling, skal du eller I udfylde den relevante ansøgningsblanket.

Der findes 3 typer af alkoholbevillinger til brug for salg af alkoholholdige drikke:
 • Bevilling til salg af alle typer alkoholholdige drikke – Skema A
 • Bevilling til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 16 volumenprocent alkohol – Skema A
 • Bevilling til salg af alkoholholdige drikke, der indeholder op til 4,10 volumenprocent alkohol – Skema A

Alkoholpolitik for salgssteder (pdf)


Ansøg om bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke

Vil du, dit selskab eller forening søge om alkoholbevilling, skal du eller I udfylde den relevante ansøgningsblanket.

Der findes 5 typer af alkoholbevillinger til udskænkning af alkoholholdige drikke:
 • Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke – Skema B

 • Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent – Skema B

 • Bevilling til udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 4,10 volumenprocent – Skema B

 • Bevilling til udskænkning af alle typer alkoholholdige drikke til turister – Skema C

 • Bevilling til enkeltstående offentlige arrangementer med udskænkning af alkoholholdige drikke, hvor den enkelte bestanddel af alkohol i en udskænket drik ikke må overstige 16 volumenprocent – Skema D

Alkoholpolitik på udskænkningssteder og ved lejlighedsbevillinger (pdf)
Ifølge alkoholloven gælder følgende:
• Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke til synligt berusede personer er ikke tilladt.
• Salg eller udskænkning af alkoholholdige drikke er ikke tilladt til personer under 18 år.

Bevillingshaveren skal anbringe opslag om dette på et synligt sted for kunderne.

Bevillingshaveren kan vælge selv at udforme et opslag.

Bevillingshaveren kan også benytte opslagene på denne side, der kan downloades.

Der er to opslag til butikker, og et opslag til udskænkningssteder.

Opslag til butikker:
Opslag 1: Salg af alkohol og tobak til personer under 18 år er ikke tilladt
Opslag 2: Salg af alkohol til synligt berusede personer er ikke tilladt

Opslag til udskænkningssteder:
Opslag 1: Udskænkning af alkohol til personer under 18 år og til synligt berusede personer er ikke tilladt
Erhverv

Velkommen til sullissivik.gl

Du er på vej på Sullissivik Erhverv. For at skifte til Borger, tryk på 'Borger' i toppen af siden.