Imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqarsinnaanermut/sassaallersinnaanermut akuersissut

Najoqqutassiaq maana immersoruk

Kommunerisannuinnaq aalajangersimasunik paasissutissaqarpoq.

Inuttut akuersilluni atsiugaq
Inuit inuttut akuersilluni atsiugaat

Suliffeqarfiit aamma peqatigiiffiit akuersilluni atsiugaat

Malugiuk
Imigassanik aalakoornartulinnik sassaallersinnaanermut akuersissummik tunniussinermi akiliutissaq 200 kr.-iuvoq.

Imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqarsinnaanermut/sassaallersinnaanermut akuersissut tassaavoq imigassamik aalakoornartortalimmik tunisinissamut imaluunniit sassaalliinissamut akuersissut.

Peqatigiiffiit, klubbit imaluunniit suliffeqarfiit, imigassamik aalakoornartortalimmik tuniserusuttut imaluunniit sassaalleerusuttut imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqarsinnaanermut/sassaallersinnaanermut akuersissummik peqassapput.
Imigassat aalakoornartullit pillugit akuersissut taamaallaat inunnut makkununnga tunniunneqarsinnaavoq:
 • 25-inik ukioqalereersimasut
 • nammineersinnaassusiiagaasimanngitsut imaluunniit aningaasaqarnerminnik nammineq aqutseqqusaajunnaarsinneqarsimanngitsut
 • suliffimmik illersorneqarsinnaasumik ingerlatsisinnaanngitsuusutut pissusilersorsimanngitsutut isigineqarsinnaanngitsut
 • § 8 malillugu akuersissummik tunniussinissamut akornutaasunik tapiissutinik imaluunniit pisussaaffinnik tigusisimanngitsut
 • pisortanut 100.000 koruuninik amerlanerusunilluunniit akiligassaareersunik akiitsoqanngitsut, aamma akiliisinnaajunnaarsimasutut sullinneqanngitsut imaluunniit

Suliffeqarfimmik aaqqissuusseqqinngitsut. Ingerlatseqatigiiffinnut tulliuttut aamma atuupput:
 • ingerlatseqatigiiffiup qullersaqarfiani ilaasortat tamarmik siulersuisullu affai piumasaqaatinik eqquutsitsippata
 • Piginneqatigiiffinni pisussaaffillit peqataasut tamarmik imigassaq pillugu akuersissummik pigisaqassapput

Inunnut takuneqarsinnaasumik aalakoortunut imaluunniit inunnut 18-it ataallugit ukiulinnut imigassanik aalakoornartulinnik tunisineq sassaalliinerlu inerteqqutaavoq.

Automati aqqutigalugu imigassanik aalakoornartulinnik tunisineq imaluunniit sassaalliineq inerteqqutaavoq.

Nal. 20.00 kingorna inuit 18-it ataallugit ukiullit sassaalliisarfinnut angajoqqaanit, angajoqqaatut akisussaasunit imaluunniit inersimasunit allanik ilaqartinnatik iseqqusaanngillat.

Inuussutissarsiutigalugu imigassanik aalakoornartortalinnik tuniniaaneq imigassartortitsinerluunniit taamaallaat pisinnaapput inini silamiluunniit nunaminertani siunertamut naleqqussarneqarsimasuni aamma tamatumunnga akuerineqartumi.

Peqatigiiffiit, klubbit assigisaallu imigassanik imigassartortitsinermut assingusumik sullissisut akuersissummik pigisaqassapput.

Imigassat aalakoornartortallit pillugit ussassaarineq, allagarsiussineq allatulluunniit ussassaarineq inerteqqutaavoq.

Imigassanik aalakoornartulinnik tunisinissamut imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqarsinnaanermut qinnuteqarit

Illit, suliffeqarfiit imaluunniit peqatigiiffiit imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqarsinnaanermut akuersissummik qinnuteqarniarussi, qinnuteqarnissamut akuersissut naleqquttoq immersussavarsi.

Imigassanik aalakoornartulinnik tunisinissamut imigassanik aalakoornartortalinnik nioqquteqarsinnaanermut akuersissutit assigiinngitsut pingasuupput:
 • Imigassanik aalakoornartulinnik assigiinngitsunik tamanik tunisinermut akuersissut – Immersugassaq A
 • Imigassanik aalakoornartulinnik 16 volumenprocent tikillugit akulinnik tunisinermut akuersissut – Immersugassaq A
 • Imigassanik aalakoornartulinnik 4,10 volumenprocent tikillugit akulinnik tunisinermut akuersissut – Immersugassaq A

Sassaallertarfinni imigassaq pillugu politikki (pdf)


Imigassanik aalakoornartulinnik sassaalliinissamut imigassanik aalakoornartortalinnik sassaallersinnaanermut qinnuteqarit

Illit, suliffeqarfiit imaluunniit peqatigiiffiit imigassanik aalakoornartortalinnik sassaallersinnaanermut akuersissummik qinnuteqarniarussi, qinnuteqarnissamut akuersissut naleqquttoq immersussavarsi.

Imigassanik aalakoornartulinnik sassaalliinissamut imigassanik aalakoornartortalinnik sassaallersinnaanermut akuersissutit assigiinngitsut tallimaapput:
 • Imigassanik aalakoornartulinnik assigiinngitsunik tamanik tunisinermut akuersissut – Immersugassaq B

 • Imigassanik aalakoornartulinnik sassaalliinissamut akuersissut, tassani imigassap ataatsip sassaalliutaasup 16 volumenprocenti qaangeqqusaanagu – Immersugassaq B

 • Imigassanik aalakoornartulinnik sassaalliinissamut akuersissut, tassani imigassap ataatsip sassaalliutaasup 4,10 volumenprocenti qaangeqqusaanagu – Immersugassaq B

 • Imigassanik aalakoornartulinnik assigiinngitsunik tamanik takornarianut sassaalliinissamut akuersissut – Immersugassaq C

 • Aaqqissuussinerni ataasiaannartuni kikkunnut tamanut ammasuni imigassanik aalakoornartulinnik sassaalliinissamut akuersissut, tassani imigassap ataatsip sassaalliutaasup 16 volumenprocenti qaangeqqusaanagu – Immersugassaq D

Sassaallertarfinni ataasiaannartumik atuuttussamik akuersissutinilu imigassaq pillugu politikki (pdf)
Imigassaq pillugu inatsimmi makku atuupput:
• Inunnut takuneqarsinnaasumik aalakoortunut imigassanik aalakoornartortalinnik sassaalliisarneq inerteqqutaavoq.
• Imigassanik aalakoornartortalinnik inunnut 18-it inorlugit ukiulinnut sassaalliisarneq inerteqqutaavoq.

Akuersissummik pigisaqartoq pisisartunut takuneqarsinnaasunngorlugu allagarsiisimassaaq.

Akuersissummik pigisaqartoq allagarsiineq nammineq ilusilersorsinnaavaa.

Akuersissummik pigisaqartoq allagarsiinerit uani quppernermiittut aariarlugit atorsinnaavai. Pisiniarfinni marlunnik sassaallertarfinnilu ataatsimik allagarsiissuteqarpoq.

Pisiniarfinni allagarsiinerit:
Allagarsiineq 1: Inunnut 18-it inorlugit ukiulinnut imigassanik tupanillu tuniniaaneq inerteqqutaavoq

Allagarsiineq 2: Inunnut takuneqarsinnaasumik aalakoortunut imigassanik tuniniaaneq inerteqqutaavoq

Sassaallertarfinni allagarsiinerit:
Allagarsiineq 1: Inunnut 18-it inorlugit ukiulinnut aamma inunnut takuneqarsinnaasumik aalakoortunut imigassanik sassaalliineq inerteqqutaavoq
Suliffeqarfiutilimmut

sullissivik.gl-imut tikilluarit

Sullissivik Suliffeqarfiutilimmut isilerputit. Innuttaasumut nuunniaruit, qulaani ‘Innuttaasumut’ toqqassavat.