airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
En målsætning er en beskrivelse af det resultat, et arbejde eller et forløb gerne skal have. Jo mere konkret og realistisk det ønskede eller krævede resultat er beskrevet, jo nemmere er det at arbejde hen imod. At lave en målsætning er med til at sikre, at de ønsker eller krav, der er for en given ting, bliver opfyldt.

For folkeskolen er der opstillet en lang række forskellige former for mål, f.eks.:
 • Fagformål
 • Trinformål
 • Læringsmål

Målene beskriver hver især det, eleverne skal have gennemarbejdet eller lært i løbet af deres skoletid.

Målsætningerne i folkeskolen er til for, at dit barn får den bedst tænkelige uddannelse. Både eleven, forældrene og lærerne er med til at lave de personlige målsætninger for hver enkelt elev.
Fagformål
Eleverne i folkeskolen bliver undervist i mange forskellige fag. Fagene er delt op i 5 fagområder:
 • Sprog
 • Kultur & Samfund
 • Matematik & Natur
 • Lokale valg
 • Personlig Udvikling

For alle fag, f.eks. matematik, grønlandsk, religion, fysik, engelsk eller filosofi, er der fagformål. Fagformål er krav til, hvad eleverne skal lære i de enkelte fag, f.eks. at de skal kunne:
 • Forstå og tale grønlandsk
 • Lære at tage stilling og give udtryk for følelser og erfaringer
 • Forstå deres egen og andres situation
 • Forstå hvordan forskellige sprog og kulturer hænger sammen

Det fagområde, der hedder Lokale valg, dækker f.eks. over det praktisk-musiske område og idræt, hvor de enkelte skoler, ud fra de lokale muligheder, kan tilbyde særlige fag. Et sådant særligt fag kan f.eks. være svømning, på de steder hvor der er en svømmehal, eller skiløb, hvis der er ansat en lærer, der kan undervise i det og de lokale forhold gør det muligt.

Det er lærerne i de enkelte fag, der er ansvarlige for, at fagformålene for deres fag bliver opfyldt eller nået.
Trinformål
Folkeskolens 10 undervisningsår er delt op i 3 trin:
 • Et yngstetrin for 1. til 3. klasse
 • Et mellemtrin for 4. til 7. klasse
 • Et ældstetrin for 8. til 10. klasse

På alle 3 trin er der trinformål. Trinformål er de overordnede mål for elevernes undervisning på de enkelte trin. På hvert trin er der 5 områder, som børnene skal udvikle og uddanne sig i:
 • Viden og færdigheder, f.eks. at blive bedre til at bruge sit sprog, både skriftligt og mundtligt
 • Personlige kompetencer, f.eks. at tro mere på sig selv
 • Sociale og samfundsmæssige kompetencer, f.eks. at blive bedre til at løse konflikter
 • Lærings- og arbejdskompetencer, f.eks. at lære at evaluere sit eget arbejde og blive bedre til at samarbejde
 • Uddannelses- og erhvervsvalg, f.eks. at lære om forskellige former for uddannelse og arbejde

Indholdet og kravene i de 5 områder bliver udvidet og forøget fra trin til trin. Trinformål er lavet for at sikre, at eleverne hele tiden har mulighed for og hjælpes til at udvikle sig bedst muligt.
Læringsmål
For alle fag på alle trin er der opstillet læringsmål, som beskriver hvad eleverne som minimum skal have lært, ved hvert trins afslutning. Læringsmål er konkrete mål, som eleverne skal opfylde i de enkelte fag. Det kan f.eks. være inden for:
 • Sprogarbejde og sprogtilegnelse - at kende bogstavernes lyd, form, navn og funktion
 • Kommunikation - at kunne genfortælle en tekst
 • Kultur og levevilkår - at få kendskab til grønlandske sagn
 • Informationssøgning - at kunne søge oplysninger på internettet

Indholdet i læringsmålene bliver udvidet i takt med, at eleven rykker et trin op. Det skal sikre at eleven udvikler sig og sine færdigheder gennem hele sit skoleforløb.

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Nuuk Borgerservice
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 31 11 51
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14