airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
I Grønland er der 10 års undervisningspligt. Det betyder at forældre til børn, der er mellem 6 og 16 år har pligt til at sørge for, at deres børn modtager undervisning i mindst 10 år.

Langt de fleste forældre vælger at melde deres børn ind i folkeskolen.
Undervisningspligt
I Grønland er der undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre ikke har pligt til at sende deres børn i en almindelig folkeskole. Derimod har forældre pligt til at sørge for, at deres børn får mindst 10 års undervisning.

Hjemmeundervisning
Enkelte forældre ønsker ikke - eller har ikke mulighed for - at sende deres børn i folkeskole. Det kan f.eks. være forældre, der arbejder som fåreholdere og som dermed bor langt fra en folkeskole. Her kan der blive ansat en person, som så underviser deres børn hjemme.

Hjemmeundervisning skal, uanset om det er for børn, der bor langt væk fra en folkeskole, eller om det er børn af forældre, der selv ønsker at undervise deres børn, godkendes af den lokale kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører også løbende tilsyn med hjemmeundervisning.
Opbygning
Folkeskolens 10 undervisningsår er delt op i 3 trin:
  • Et yngstetrin for 1. til 3. klasse
  • Et mellemtrin for 4. til 7. klasse
  • Et ældstetrin for 8. til 10. klasse
Undervisningen
Eleverne bliver delt ind i hold eller klasser. Undervisningen kan enten være fagopdelt eller tværfaglig.

Fagopdelt undervisning betyder, at der undervises i ét fag ad gangen, f.eks. grønlandsk, matematik, idræt eller personlig udvikling.

Tværfaglig undervisning betyder, at flere fag på en gang er samlet i undervisningen, f.eks. i form af et temaforløb.

Undervisningen i folkeskolen er bygget op efter nogle helt klare regler om, hvad eleverne skal lære hvornår og hvordan, samtidig med at der bliver taget højde for den enkelte elevs behov og interesser.
Tests og evalueringer
Efter både yngstetrinnet og mellemtrinnet er der en trintest, som eleverne skal igennem inden de kan begynde på det næste trin. Formålet med trintestene er, at finde ud af om eleverne har lært det, de skal. Ud fra det kan lærerne tilrettelægge deres undervisning på næste trin.

Efter ældstetrinnet er der afsluttende evalueringer og prøver. Når de er gennemført, får eleverne et afgangsbevis.

Bemærk
Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisning efter 9 års undervisning, når særlige grunde taler for det. Fritagelse fra undervisning efter 9 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et erhvervs- og uddannelsesforløb for den pågældende elev.

Kommune Kujalleq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 704 100
Fax: 704 177
E-mail: kommune@kujalleq.gl
Hjemmeside: www.kujalleq.gl

Alluitsup Paa Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 90 30
Fax: 61 90 77

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Ammassivik Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 73 77
Fax: 61 73 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Eqalugaarsuit Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 97 77
Fax: 64 97 08

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Igaliku Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 61 77
Fax: 66 61 27

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Nanortalik
Lundip Aqqutaa B-1060
Postboks 166
3922 Nanortalik
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Administrationen i Narsaq
Erik Egedes Plads B-989
3921 Narsaq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarmijit Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 85 77
Fax: 61 85 76

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Narsarsuaq Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 52 75
Fax: 66 55 75

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Rådhuset i Qaqortoq
Anders Olsensvej B-900
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Telefon: 70 41 00
Fax: 70 41 77
E-mail: kommune@kujalleq.gl

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

 

Qassiarsuk Bygdekontor
3921 Narsaq
Telefon: 66 50 26
Fax: 66 50 20

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Qassimiut Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 95 77
Fax: 64 95 98

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Saarloq Bygdekontor
3920 Qaqortoq
Telefon: 64 90 77
Fax: 64 90 33

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Tasiusaq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 88 77
Fax: 61 88 55

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00

Aappilattoq Bygdekontor
3922 Nanortalik
Telefon: 61 76 77
Fax: 61 76 78

Åbningstider
Mandag, tirsdag og fredag: 09.00 - 15.00
Onsdag lukket
Torsdag 09.00 - 16.00