airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
I Grønland er der 10 års undervisningspligt. Det betyder at forældre til børn, der er mellem 6 og 16 år har pligt til at sørge for, at deres børn modtager undervisning i mindst 10 år.

Langt de fleste forældre vælger at melde deres børn ind i folkeskolen.
Undervisningspligt
I Grønland er der undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre ikke har pligt til at sende deres børn i en almindelig folkeskole. Derimod har forældre pligt til at sørge for, at deres børn får mindst 10 års undervisning.

Hjemmeundervisning
Enkelte forældre ønsker ikke - eller har ikke mulighed for - at sende deres børn i folkeskole. Det kan f.eks. være forældre, der arbejder som fåreholdere og som dermed bor langt fra en folkeskole. Her kan der blive ansat en person, som så underviser deres børn hjemme.

Hjemmeundervisning skal, uanset om det er for børn, der bor langt væk fra en folkeskole, eller om det er børn af forældre, der selv ønsker at undervise deres børn, godkendes af den lokale kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører også løbende tilsyn med hjemmeundervisning.
Opbygning
Folkeskolens 10 undervisningsår er delt op i 3 trin:
  • Et yngstetrin for 1. til 3. klasse
  • Et mellemtrin for 4. til 7. klasse
  • Et ældstetrin for 8. til 10. klasse
Undervisningen
Eleverne bliver delt ind i hold eller klasser. Undervisningen kan enten være fagopdelt eller tværfaglig.

Fagopdelt undervisning betyder, at der undervises i ét fag ad gangen, f.eks. grønlandsk, matematik, idræt eller personlig udvikling.

Tværfaglig undervisning betyder, at flere fag på en gang er samlet i undervisningen, f.eks. i form af et temaforløb.

Undervisningen i folkeskolen er bygget op efter nogle helt klare regler om, hvad eleverne skal lære hvornår og hvordan, samtidig med at der bliver taget højde for den enkelte elevs behov og interesser.
Tests og evalueringer
Efter både yngstetrinnet og mellemtrinnet er der en trintest, som eleverne skal igennem inden de kan begynde på det næste trin. Formålet med trintestene er, at finde ud af om eleverne har lært det, de skal. Ud fra det kan lærerne tilrettelægge deres undervisning på næste trin.

Efter ældstetrinnet er der afsluttende evalueringer og prøver. Når de er gennemført, får eleverne et afgangsbevis.

Bemærk
Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisning efter 9 års undervisning, når særlige grunde taler for det. Fritagelse fra undervisning efter 9 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et erhvervs- og uddannelsesforløb for den pågældende elev.
Gammeqarfik
Knud Ballesvej 4
Postboks 28
3950 Aasiaat

Telefon: 89 47 55
E-mail: gammeqarfik@qeqertalik.gl
Juunarsip Atuarfia
Postboks 117
3951 Qasigiannguit

Telefon: 91 46 34
E-mail: Qas_atuarfik@qeqertalik.gl
Kangaatsiap Atuarfia
B-65
Postboks 560
3955 Kangaatsiaq

Telefon: 87 21 38
E-mail: kangaatsiap.atuarfia@qeqertalik.gl
Qeqertarsuup Atuarfia
Postboks 514
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: 92 29 40
E-mail: qeq_atuarfik@qaasuitsup.gl

Kommune Qeqertalik
Niels Egedesplads 1
Postbox 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 89 15 22
E-mail: qeqertalik@qeqertalik.gl
Hjemmeside: www.qeqertalik.gl

Sullissivik Akunnaaq
B-446, Akunnaaq
Postboks 442
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Akunnaaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Attu
B-776, Attu
Postboks 954
3955 Kangaatsiaq

Telefon: 70 19 00
E-mail: Byg_Attu@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Iginniarfik
B-937, Iginniarfik
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Iginniarfik@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Ikamiut
B- 743, Ikamiut
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Ikamiut@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Ikerasaarsuk
B-897, Ikerasaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Ikerasaarsuk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kangerluk
B-800, Kangerluk
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Kangerluk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kangaatsiaq
B-478
Postboks 80
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: kangaatsiaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Kitsissuarsuit
B-785, Kitsissuarsuit
Postboks 863
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: Byg_Kitsissuarsuit@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Niaqornaarsuk
B-938, Niaqornaarsuk
3955 Kangaatsiaq

Telefon: (+299) 70 19 00
Fax: (+299) 87 43 72
E-mail: Byg_Niaqornaarsuk@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Qasigiannguit
S. M. Saxtorphsvej 1
Postboks 113
3951 Qasigiannguit

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: qasigiannguit@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Qeqertarsuaq
Holten Møllerip Aqq. 3D
Postboks 513
3953 Qeqertarsuaq

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: qeqertarsuaq@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00
Sullissivik Aasiaat
Niels Egedes Plads 1
Postboks 220
3950 Aasiaat

Telefon: (+299) 70 19 00
E-mail: aasiaat@qeqertalik.gl

Åbningstider
Mandag - Fredag 09:00 – 15:00