airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
I Grønland er der 10 års undervisningspligt. Det betyder at forældre til børn, der er mellem 6 og 16 år har pligt til at sørge for, at deres børn modtager undervisning i mindst 10 år.

Langt de fleste forældre vælger at melde deres børn ind i folkeskolen.
Undervisningspligt
I Grønland er der undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre ikke har pligt til at sende deres børn i en almindelig folkeskole. Derimod har forældre pligt til at sørge for, at deres børn får mindst 10 års undervisning.

Hjemmeundervisning
Enkelte forældre ønsker ikke - eller har ikke mulighed for - at sende deres børn i folkeskole. Det kan f.eks. være forældre, der arbejder som fåreholdere og som dermed bor langt fra en folkeskole. Her kan der blive ansat en person, som så underviser deres børn hjemme.

Hjemmeundervisning skal, uanset om det er for børn, der bor langt væk fra en folkeskole, eller om det er børn af forældre, der selv ønsker at undervise deres børn, godkendes af den lokale kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen fører også løbende tilsyn med hjemmeundervisning.
Opbygning
Folkeskolens 10 undervisningsår er delt op i 3 trin:
  • Et yngstetrin for 1. til 3. klasse
  • Et mellemtrin for 4. til 7. klasse
  • Et ældstetrin for 8. til 10. klasse
Undervisningen
Eleverne bliver delt ind i hold eller klasser. Undervisningen kan enten være fagopdelt eller tværfaglig.

Fagopdelt undervisning betyder, at der undervises i ét fag ad gangen, f.eks. grønlandsk, matematik, idræt eller personlig udvikling.

Tværfaglig undervisning betyder, at flere fag på en gang er samlet i undervisningen, f.eks. i form af et temaforløb.

Undervisningen i folkeskolen er bygget op efter nogle helt klare regler om, hvad eleverne skal lære hvornår og hvordan, samtidig med at der bliver taget højde for den enkelte elevs behov og interesser.
Tests og evalueringer
Efter både yngstetrinnet og mellemtrinnet er der en trintest, som eleverne skal igennem inden de kan begynde på det næste trin. Formålet med trintestene er, at finde ud af om eleverne har lært det, de skal. Ud fra det kan lærerne tilrettelægge deres undervisning på næste trin.

Efter ældstetrinnet er der afsluttende evalueringer og prøver. Når de er gennemført, får eleverne et afgangsbevis.

Bemærk
Kommunalbestyrelsen kan efter forældrenes anmodning fritage en elev for undervisning efter 9 års undervisning, når særlige grunde taler for det. Fritagelse fra undervisning efter 9 års undervisning forudsætter, at der iværksættes et erhvervs- og uddannelsesforløb for den pågældende elev.

Kommuneqarfik Sermersooq
Postboks 1005
3900 Nuuk
Telefon: 36 70 00
Fax: 31 11 51
E-mail: kommuneqarfik@sermersooq.gl
Hjemmeside: www.sermersooq.gl

Arsuk Borgerservice
B-820
Postboks 60
3932 Arsuk

Telefon: (+299) 68 50 51 / 68 50 22
Fax: (+299) 68 51 39
E-mail: arsuk@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Isortoq Borgerservice
B - 382
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 57 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Ittoqqortoormiit Borgerservice
B-118
Postboks 505
3980 Ittoqqortoormiit

Telefon: (+299) 99 10 77
Fax: (+299) 99 10 74
E-mail: kl@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10 – 14
Onsdag: Lukket

Ivittuut borgerservice
Postboks 82
3930 Kangilinnguit
Telefon.: (+299) 69 10 77
Fax: (+299) 69 10 73
E-mail: ivittuut@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Alle hverdage: 8 - 16

Kapisillit Borgerservice
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 96 32
Fax: (+299) 35 96 13
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 12

Kulusuk Borgerservice
B - 178
3915 Kulusuk
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 69 80
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Kuummiut Borgerservice
B - 1156
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 40 27
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10-15

Nuuk Borgerservice
Kuussuaq 2
Postboks 1005
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 31 11 51
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 15
Torsdag: 12 – 17
Fredag: 10 – 12
Paamiut Borgerservice
Poul Ibsenip Aqq. 6
Postboks 93
3940 Paamiut

Telefon: (+299) 36 76 00 / 36 76 77
Fax: (+299) 68 14 48
E-mail: paamiut@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15
Qeqertarsuatsiaat Borgerservice
B-155
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 35 90 22
Fax: (+299) 35 91 26
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

Åbningstider:
Mandag - Onsdag: 10 – 14
Fredag: 10 – 15

Sermiligaaq Borgerservice
B - 196
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 54 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14

Tasiilaq Borgerservice
Nappartsimavimmut B - 1200
3913 Tasiilaq
Postboks 120
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 10 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til torsdag: 10 - 14
Fredag: 10 - 15

Tiniteqilaaq Borgerservice B - 518 A
3913 Tasiilaq
Telefon: (+299) 36 70 00
Fax: (+299) 98 64 77
E-mail: nuukborger@sermersooq.gl

 

Åbningstider:
Mandag til fredag: 10 - 14