airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
I folkeskolen findes en række særlige opgaver og funktioner udover den almindelige undervisning. De er til for at sikre, at eleverne får den bedst mulige skolegang.

De særlige opgaver og funktioner kan bl.a. være:
  • Rådgivningslærer for begynderundervisning
  • Rådgivningslærer for specialundervisning
  • Skolerådgiver
  • Skoleudvikler
  • Afdelingsleder
  • Pædagogisk medhjælper
  • Fagvejleder
  • Skolebibliotekar

Det er skolens ansatte, der varetager de særlige funktioner.
Rådgivningslærer for begynderundervisning
Rådgivningslærerne arbejder tæt sammen med pædagoger i børnehaver om de børn, der skal begynde i skole, for at gøre overgangen fra børnehave til skole så god som mulig.
Rådgivningslærer for specialundervisning
Rådgivningslærerne arbejder tæt sammen med forældre, klasselærere, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), skolens ledelse og det tværfaglige samarbejdsudvalg om elever, der får specialundervisning for at støtte disse.
Skolerådgiver
Skolerådgiverne hjælper eleverne i de ældste klasser med, hvad de efterfølgende har af muligheder for arbejde og uddannelse.
Skoleudvikler
Skoleudviklerne arbejder tæt sammen med skolens ledelse omkring udvikling af skolens pædagogik og undervisning.
Afdelingsleder
Store skoler er delt op i mindre afdelinger, f.eks. ud fra folkeskolens 3 trin, og afdelingsledere fungerer som bindeled mellem skolens ledelse og skolens øvrige ansatte.
Pædagogisk medhjælper
De pædagogiske medhjælpere arbejder med fritidstilbud for børn og unge, som går i folkeskole, og aftenskoletilbud for unge og voksne.
Fagvejleder
Fagvejlederne arbejder med at rådgive lærere om materialer og undervisning i de enkelte fag.
Skolebibliotekar
På skoler med skolebibliotek, skal der være en bibliotekar, som hjælper elever og personale med at finde den litteratur og viden, de søger.

Familie- og Uddannelsesforvaltning

Makkorsip aqq. 2,
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon.: 702100

Atammiup Atuarfia
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 85 33
Fax: 81 85 66
E-mail: atamatu@greennet.gl
Itillip Atuarfia
3911 Sisimiut

Telefon: 86 96 10
Fax: 86 96 70
E-mail: Jakob.nielsen.storch@attat.gl
Qinnguata Atuarfia
Postboks 1001
3910 Kangerlussuaq

Telefon: 84 10 27
Fax: 84 10 28
E-mail: qinnguataatuarfia@greennet.gl
Kangaamiut Atuarfiat
B-119, Kangaamiut
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 94 33
Fax: 81 95 02
E-mail: kangatu@greennet.gl
Atuarfik Kilaaseeraq
Langskovip Aqq. 1
Postboks 101
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 31 22
Fax: 81 33 38
E-mail: kilaas@greennet.gl
Napasup Atuarfia
Napasoq
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 86 36
Fax: 81 86 36
E-mail: napatu@greennet.gl
Sarfannguup Atuarfia
Sarfannguit
3911 Sisimiut

Telefon: 86 95 10
Fax: 86 95 20
E-mail: sarfannguup.atuarfia@attat.gl
Gudmundur.sverrisson@attat.gl
Minngortuunnguup Atuarfia
Guutaap Aqq. 3
Postboks 1010
3911 Sisimiut

Telefon: 86 41 88
Fax: 86 56 88
E-mail: nihe@qeqqata.gl
Hjemmeside: http://minngortuunnguup.skoleporten.dk/sp


Nalunnguarfiup Atuarfia
Postboks 1011
3911 Sisimiut

Telefon: 86 43 88
Fax: 86 43 83
E-mail: rigr@qeqqata.gl
Hjemmeside: www.nalunng.gl
Tusilartut Atuarfiat
Postboks 464
3911 Sisimiut

Telefon: 86 61 88
Fax: 86 68 16