airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt
Alle folkeskoler har en ledelsesgruppe, der fungerer som en slags bindeled imellem den kommunale forvaltning, elever, lærere og forældre.

Skolens ledelse består oftest af skolens leder, viceskoleinspektør og en eller flere afdelingsledere. Skolens ledelse har ansvar for både den pædagogiske og den administrative ledelse af skolen, f.eks. at:
  • De undervisningstimer som kommunalbestyrelsen har fastsat, bliver overholdt
  • Planerne for undervisningen bliver overholdt
  • Det arbejde der skal gøres, bliver fordelt blandt skolens ansatte
  • Der bliver lavet budgetforslag

Den måde som skolens ledelse koordinerer og fordeler arbejdet på skolen, skal ske efter nogle faste retningslinjer. De retningslinjer bliver bestemt af samarbejdsudvalget eller på politisk niveau.