airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Generelt
Folkeskolens politiske samarbejdsparter er Selvstyret og den kommunale forvaltning på folkeskoleområdet. Selvstyret vedtager de overordnede love og regler på folkeskoleområdet, og den kommunale forvaltning laver indenfor denne ramme styrelsesvedtægter for skolebestyrelsen, så den har mulighed for at styre folkeskolen inden for de udstukne rammer.

Skoleforvaltningens og skolens ledelses primære opgave er at sikre, at de politiske rammer for skolens økonomi og de pædagogiske krav bliver overholdt.
Skoleforvaltningens ansvar
Skoleforvaltningen har det overordnede ansvar for alle kommunens skoler. Det betyder at de f.eks. skal kontrollere, at alle børn i den undervisningspligtige alder modtager undervisning.

Samtidig skal de føre tilsyn med skolerne, hvilket f.eks. skal sikre at:
  • Skolens planlægning sker ud fra de fastsatte rammer for budget og tildeling af timer
  • Arbejdstidsaftaler overholdes, f.eks. de timer lærerne skal bruge til at planlægge og gennemføre deres undervisning
  • Arbejdsmiljøloven overholdes, f.eks. at der er lys nok, og at omgivelserne er brugervenlige både for elever og ansatte
  • Sagsbehandlingsloven overholdes, f.eks. at forældre får svar på deres spørgsmål inden for en bestemt tidsfrist eller at alle parter i en sag bliver hørt
Ansættelse og afskedigelse
Det er kommunalbestyrelsen, der har bevillingskompetencen og arbejdsgiverkompetencen. Det vil sige, at det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter de økonomiske rammer for den enkelte skole, og ansætter og afskediger personalet.

Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at uddelegere ansættelseskompetencen til økonomiudvalget , skoleforvaltningen eller skolelederen, men ikke til skolebestyrelsen.

Afskedigelseskompetencen kan ikke uddelegeres.

Familie- og Uddannelsesforvaltning

Makkorsip aqq. 2,
Postboks 1014
3911 Sisimiut
Telefon.: 702100

Atammiup Atuarfia
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 85 33
Fax: 81 85 66
E-mail: atamatu@greennet.gl
Itillip Atuarfia
3911 Sisimiut

Telefon: 86 96 10
Fax: 86 96 70
E-mail: Jakob.nielsen.storch@attat.gl
Qinnguata Atuarfia
Postboks 1001
3910 Kangerlussuaq

Telefon: 84 10 27
Fax: 84 10 28
E-mail: qinnguataatuarfia@greennet.gl
Kangaamiut Atuarfiat
B-119, Kangaamiut
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 94 33
Fax: 81 95 02
E-mail: kangatu@greennet.gl
Atuarfik Kilaaseeraq
Langskovip Aqq. 1
Postboks 101
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 31 22
Fax: 81 33 38
E-mail: kilaas@greennet.gl
Napasup Atuarfia
Napasoq
3912 Maniitsoq

Telefon: 81 86 36
Fax: 81 86 36
E-mail: napatu@greennet.gl
Sarfannguup Atuarfia
Sarfannguit
3911 Sisimiut

Telefon: 86 95 10
Fax: 86 95 20
E-mail: sarfannguup.atuarfia@attat.gl
Gudmundur.sverrisson@attat.gl
Minngortuunnguup Atuarfia
Guutaap Aqq. 3
Postboks 1010
3911 Sisimiut

Telefon: 86 41 88
Fax: 86 56 88
E-mail: nihe@qeqqata.gl
Hjemmeside: http://minngortuunnguup.skoleporten.dk/sp


Nalunnguarfiup Atuarfia
Postboks 1011
3911 Sisimiut

Telefon: 86 43 88
Fax: 86 43 83
E-mail: rigr@qeqqata.gl
Hjemmeside: www.nalunng.gl
Tusilartut Atuarfiat
Postboks 464
3911 Sisimiut

Telefon: 86 61 88
Fax: 86 68 16