airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Se i videoen hvordan du søger til Ilisimatusarfik

Ansøg til Ilisimatusarfik

Online tilmelding til Ilisimatusarfik blev lukket 2. marts 2019.

Generelt
Ilisimatusarfik er Grønlands eneste universitet og tilbyder 10 forskellige uddannelser på både bachelor og kandidatniveau.
Betingelser
Du finder nærmere information om uddannelserne og adgangskrav på www.uni.gl.
Uddannelsesstøtte
Samtidig med at du søger dig optaget på Ilisimatusarfik, søger du også om uddannelsesstøtte.

Læs mere om uddannelsesstøtte.
Ansøgning
Vil du gerne søge om optagelse på Ilisimatusarfik, skal du aflevere eller sende et ansøgningsskema til din lokale Majoriaq eller søge online her.

Hvis du har et NemID
Hvis du har et NemID kan du logge dig ind og ansøge direkte på sullissivik.gl.

Tryk på selvbetjeningen til øverst og log ind med dit NemID, så er du i gang.

Husk
Hvis du ansøger til Ilisimatusarfik på sullissivik.gl, er det vigtigt at gemme kvitteringen for ansøgningen som dokumentation.

Kvitteringen får du på din mail, når du har indtastet din mail i ansøgningen.

Hvis du ikke har NemID
Hvis du ikke har et NemID kan du hente ansøgningsskemaet ’Ansøgningsskema om uddannelse og uddannelsesstøtte i Grønland’ og aflevere eller sende det udfyldte skema til din lokale Majoriaq.

Læs vejledning til at udfylde papir-udgaven af ansøgningsskemaet.

Bemærk
Kollegium søges særskilt på www.kaf.gl og for ansøgere fra Nuuk søges kollegium hos Majoriaq i Nuuk.
Procedure
Din ansøgning om optagelse bliver behandlet af Ilisimatusarfik, og din ansøgning om studiestøtte behandles af Uddannelsesstøtteforvaltningen, men begge administreres af Ilisimatusarfik.

Inden den 15. maj får du besked om du er optaget eller har fået afslag.

Hvis ikke du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse kan du blive optaget med den betingelse, at du opnår et bestemt resultat i din afsluttende eksamen.

Husk at indsende det endelige eksamensbevis senest den 30. juni.

I maj måned modtager du nærmere oplysninger fra Ilisimatusarfik om studiestart, uddannelsesstøtte, m.m.
Ændring
Hvis du vil ændre, annullere eller tilføje din ansøgning noget så kontakter du din lokale Majoriaq indtil ansøgningsfristens udløb den 1. marts. Derefter kontakter du Ilisimatusarfik på studieadm@uni.gl hvis du vil trække din ansøgning tilbage, tilføje eller ændre oplysninger.
Frister
Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Husk at indsende det endelige eksamensbevis senest den 29. juni.
Klage
Du har ret til at klage over universitetets afgørelse om optagelse, hvis du mener, den er i strid med gældende regler. Klagen sendes skriftligt til studieadministrationen på: studieadm@uni.gl. Din klage skal begrundes, og være indleveret senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.