airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der findes specifikke oplysninger for din kommune

Vælg kommune
Generelt

Forældre og plejeforældre, der har brug for at blive aflastet i deres forældreopgave, kan søge om aflastningsophold til deres barn eller unge. Det koster ikke noget at have sit barn i aflastning.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid et aflastningsophold varer. Det kan strække sig fra et par dage og op til 2-3 uger ad gangen. Ordningen om aflastning kan også tilbydes over en længere årrække.

Socialforvaltningen har tilsynspligt med aflastningsfamilien. Det betyder, at der bliver holdt øje med, om aflastningsfamilien gør deres arbejde godt nok.

 

Betingelser

For at få bevilget aflastning skal dit barn eller den unge enten have nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale vanskeligheder. Er dit barn over 15 år gammel, skal barnet også selv samtykke.

Aflastningsopholdet skal finde sted i en godkendt plejefamilie eller på en døgninstitution.

Der skal laves en handleplan for aflastningsopholdet.

 

Ansøgning

Mener du, at du har brug for at få dit barn tilknyttet en aflastningsfamilie, skal du henvende dig til din sagsbehandler.

 

Klage

Du har ret til en skriftlig afgørelse med en begrundelse og en klagevejledning, hvis du ikke kan få den aflastning, du har søgt om.

Har du søgt om aflastning til dit barn og er du utilfreds med det svar, du har fået fra din sagsbehandler, har du ret til at klage til Det Sociale Ankenævn.

Læs mere om at klage i sager vedrørende foranstaltninger

 

Relaterede artikler
Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet
Imaneq 4
Postboks 260
3900 Nuuk

Telefon: (+299) 34 50 00
E-mail: iian@nanoq.gl
Hjemmeside: www.naalakkersuisut.gl